ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII ȘI INFECTĂRII CU COVID-19 LA NIVELUL AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ

ANUNȚ REFERITOR LA MĂSURILE DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII ȘI INFECTĂRII CU COVID-19 LA NIVELUL AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 16 – 31 martie 2020 la nivelul Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj se dispun următoarele măsuri:
1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura numai la parterul instituției și numai pentru anumite tipuri de servicii pentru care este absolut necesară prezența persoanei la sediul agenției:
-acordarea vizei lunare pentru șomerii indemnizați;
-depunerea / ridicarea de documente la/de la sediul instituției (dosare de șomaj,eliberare dispoziții de repartizare, înregistrare în baza de date a AJOFM Dolj)
-alte situații excepționale urgente
În acest caz se va asigura un aflux controlat al publicului în spațiile închise ale agenției(celelalte persoane fiind rugate să își aștepte rândul, pe cât posibil,în afara clădirii) precum și pastrarea distanței de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat la sediul instituției.
2.Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă electronică, iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză să fie transmise prin poștă în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Date de contact
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj
Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.13A, județul Dolj

Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.13A, județul Dolj
Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de AJOFM DOLJ sunt următoarele:
 Telefon – 0251/306.100
 fax – 0351/401.557
 e-mail: ajofm@dj.anofm.ro

NUMERELE DE TELEFON ȘI ADRESELE DE EMAIL LA CARE PUTEȚI APELA PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DUMNEVOASTRĂ:

PENTRU AGENȚIA LOCALĂ CRAIOVA
Carmen Andrei – carmen.andrei@dj.anofm.ro tel. 0251 /306.100 int.125
PENTRU DEPUNERE DOCUMENTAȚIE SUBVENȚII ȘI TABELE NOMINALE LUNARE
Daniela Neagoe – daniela.neagoe@dj.anofm.ro tel. 0251 /306.100 int.118
PENTRU UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ
Roxana Baie – roxana.baie@dj.anofm.ro tel. 0251 /306.100 int.124
PENTRU ACORDARE PRIME ȘOMERI
Daniela Mihăilă – daniela.mihaila@dj.anofm.ro tel. 0251 / 306.100 int.124
PENTRU CONCEDII MEDICALE / ELIBERARE ADEVERINȚE PENTRU A BENEFICIA DE INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI:
Camelia Băsescu – camelia.basescu@dj.anofm.ro tel. 0251/306.100 int.114
PENTRU INFORMAȚII PLĂȚI ȘOMERI
Liana Teotoașe – elena.teotoase@dj.anofm.ro tel. 0251/306.100 int.114
PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ:
Carmen Manda – carmen.manda@dj.anofm.ro tel.0351/404.096
PENTRU ELIBERARE FORMULARE EUROPENE EURES:
Simona Palcu – simona.palcu@dj.anofm.ro tel.0351/404.096
PENTRU COMUNICARE ȘI INFORMAȚII PUBLICE LEGEA 544/2001
Alina Ghercioiu – alina.ghercioiu@dj.anofm.ro tel. 0251 /306.100 int.118

Vă mulțumim pentru înțelegere