Antonie Solomon și Nicoleta Miulescu au scăpat de procesul în care erau inculpați pentru infracțiuni de corupție

aurica solomon primarie Antonie Solomon și Nicoleta Miulescu au scăpat de procesul în care erau inculpați pentru infracțiuni de corupție poze

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție care au judecat apelul au schimbat încadrarea juridică a faptelor de care erau acuzați Solomon și Nicoleta Miulescu, din abuz în serviciu în neglijență în serviciu, apoi au constatat intervenția prescripției faptelor și au dispus încetarea procesului penal pentru ex-primarul Craiovei și fostul secretar al municipiului.

Instanța a respins cererea primăriei Craiova privind acordarea de daune materiale, anulând în schimb dispoziția de primar prin care Antonie Solomon aproba restituirea în natură a unui imobil de pe Calea Severinului al Spitalului Municipal Filantropia, retrocedare care a stat la baza celui de-al doilea proces de corupție al lui Solomon, declanșat în 2014.

  • Complet de judecată: Completul nr. 7 AP
  • Numărul documentului de soluționare: 66/2018
  • Data documentului de soluționare: 20.03.2018
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: Admis apel
  • Detalii soluţie: I. Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova ?i de inculpa?ii Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta împotriva sentin?ei penale nr.264/21.12.2016, pronun?ată de Curtea de Apel Craiova – Secţia Penală ?i pentru Cauze cu Minori, în dosarul nr. 2087/54/2014*. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală mai sus-men?ionată ?i, rejudecând: 1) Conform art.386 alin.1 C. pr. pen., cu aplic. art.5 C. pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta din infrac?iunea de abuz în serviciu prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C. pen. cu aplic. art.309 C. pen., în infrac?iunea de neglijen?ă în serviciu prev. de art.298 C. pen. Conform art.386 alin.1 C. pr. pen., cu aplic. art.5 C. pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatei Grigorie Carmen Liana din infrac?iunea de abuz în serviciu prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C. pen. cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. ?i art.309 C. pen., în infrac?iunea de neglijen?ă în serviciu prev. de art.298 C. pen. În temeiul art.396 alin.8 C. pr. pen. cu referire la art.154 alin.1 lit.d rap. la art.155 alin.4 C. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor Grigorie Carmen Liana, Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta, pentru infrac?iunea de neglijen?ă în serviciu prev. de art.298 C. pen., constatând intervenită prescrip?ia specială a răspunderii penale. 2) Restabile?te situa?ia anterioară comiterii infrac?iunii ?i dispune anularea dispozi?iei nr.14851/19.07.2007 emisă de inculpatul Solomon Antonie, în calitate de primar al municipiului Craiova, jude?ul Dolj, de restituire în natură a imobilului din municipiul Craiova, str.Severinului nr.46 (actualmente bulevardul Nicolae Titulescu nr.38 B). Lasă nesoluţionată acţiunea civilă împotriva numitei Cernăzeanu Mihaela, în calitate de succesoare în drepturi a numitei Câmpean Gabriela, decedată, acţiune ce decurge din anularea dispozi?iei nr.14851/19.07.2007 (titular: partea civilă unitatea administrativ teritorială municipiul Craiova). Constată că numita Cernăzeanu Mihaela nu are calitate de parte responsabilă civilmente în cauză, dar este succesoarea în drepturi a defunctei Cîmpeanu Gabriela, pe numele căreia a fost emisă dispozi?ia de restituire nr.14851/19.07.2007. În temeiul art.397 alin.5 C. pr. pen., menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr.154/P/2013 din 12.12.2014 emisă de D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova asupra bunurilor numitei Cernăzeanu Mihaela. Aceste măsuri încetează de drept dacă partea civilă unitatea administrativ teritorială municipiul Craiova nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. 3) Respinge cererea formulată de partea civilă unitatea administrativ teritorială municipiul Craiova, de obligare a inculpa?ilor la plata despăgubirilor civile. Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpa?ilor Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta conform ordonanţei nr.154/P/2013 din 19.12.2014, emisă de D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova. Obligă inculpa?ii Grigorie Carmen Liana, Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta, la plata cheltuielilor judicare către stat pentru solu?ionarea cauzei în primă instan?ă, în sumă de câte 300 lei. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate. II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Cernăzeanu Mihaela ?i Stănică N. Constantin – Cabinet de avocatură împotriva aceleia?i sentin?e penale ?i îi obligă pe ace?tia la câte 200 lei, cheltuieli judicare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova ?i de inculpa?ii Solomon Antonie ?i Miulescu Nicoleta, rămân în sarcina statului. Onorariul parţial cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Solomon Antonie, în sumă de 260 lei, rămâne în sarcina statului ?i se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Onorariul parţial cuvenit avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru apelanta inculpată Miulescu Nicoleta ?i pentru intimata inculpată Grigorie Carmen Liana, în sumă de câte 100 lei, rămâne în sarcina statului ?i se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 20.03.2018.