ANI solicită Camerei Deputaţilor revocarea lui deputatului de Dolj Ştefan Stoica

Comunicat – solicitare A.N.I. – revocare din funcție a deputatului STOICA ȘTEFAN BUCUR

Agenția Națională de Integritate a solicitat Camerei Deputaților constatarea demiterii de drept din calitatea de deputat a domnului STOICA ȘTEFAN BUCUR, ca urmare a deciziei definitive și irevocabile nr. 6734/15.10.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, referitoare la starea de incompatibilitate constatată în cazul acestuia la data de 28 decembrie 2011. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de Agenția Națională de Integritate împotriva sentinței civile nr. 308 din 4 aprilie 2012 a Curții de Apel Craiova.

Potrivit art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, „persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”.

Prin funcție eligibilă se înțelege orice funcție aleasă. Legiuitorul nu face distincție între funcțiile eligibile din cadrul autorităților publice locale și cele din cadrul autorităților publice centrale, instituind doar faptul că persoana față de care s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate, dacă aceasta a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa această funcție pentru o perioadă de 3 ani.

Agenția a constatat faptul că STOICA ȘTEFAN BUCUR, în calitate de Consilier judeţean în cadrul C.J. Dolj, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a exercitat, simultan, și calitatea de Director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare (http://integritate.eu/1687/section.aspx/2332).

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 21 octombrie 2013