ANI mai trimite un primar doljean pe lista incompatbililor – Marian Belu de la Afumați

belu afumati ANI mai trimite un primar doljean pe lista incompatbililor   Marian Belu de la Afumați poze

„BELU MARIAN, Primar al Comunei Afumați și fost Viceprimar (2008 – 2012) Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 iunie 2009, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de viceprimar și, ulterior, pe cea de primar, cât și calitatea de persoană fizică autorizată BELU MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003”, precizează un comunicat al ANI privind stabilirea stării de incompatibilitate pentru un set de opt aleși locali.

„Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BELU MARIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi ale Legii nr. 161/2003:
  • art. 87, alin. (1), lit. f), g), k),potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local;calitatea de comerciant persoană fizică; […] orice alte […] activități remunerate, în țară […] cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”;
  • art. 88, alin. (1), lit. d),potrivit căruiaFuncția de consilier local este incompatibilă cu: […] funcția de […] membru al consiliului de administrație […] la […] societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local […]”;
  • art. 90, alin. (1) și (2), potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator, […]precum și calitatea de […] asociat la societățile comerciale cu capital privat […]nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse […] cu autoritățile administrației publice locale din care face parte […]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”, se mai arată în comunicatul ANI.