ANAR: DEBITELE DUNĂRII, RELATIV STAȚIONARE PENTRU INTERVALUL 20-26 SEPTEMBRIE

comunicatus ANAR: DEBITELE DUNĂRII, RELATIV STAȚIONARE PENTRU INTERVALUL 20 26 SEPTEMBRIE poze

Administrația Națională ”Apele Române” monitorizează zilnic situația lacurilor de acumulare, conform Regulamentului de exploatare, realizat împreună cu SC Hidroelectrica. Datorită măsurilor de exploatare convenite, atât la nivelul A.N. Apele Române, cât și la nivelul S.C. Hidroelectrica S.A., nivelurile în lacuri sunt cvasi-menținute constante, în vederea asigurării unei rezerve de apă suficiente pentru o lungă perioadă de timp. În acest moment, există rezerve suficiente de apă și stocuri pentru satisfacerea tuturor cerințelor.
Astăzi, 20 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, este într-o ușoară scădere față de zilele precedente, respectiv de 2300 mc/s, fiind sub media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s).
Debitul la intrarea în țară (sectiunea Bazias) va fi în scădere ușoară în primele două zile ale intervalului de prognoză, până la valoarea de 2250 mc/s, apoi staționar pentru următoarele două zile, iar apoi cu tendința de ușoară creștere până la valoarea de 2300  mc/s, până la  sfârșitul intervalului de prognoză.
Aval Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere pe tot sectorul, exceptând partea a doua a intervalului când vor fi în creștere ușoara pe sectorul  Gruia-Giurgiu.
Nivelul Dunării în secțiunea Cernavodă este de -114 cm și mai sunt 48 cm până la primul nivel de avertizare, acest nivel nepunând în pericol funcționarea CNE.

Având în vedere situația hidrologică actuală, Administrația Națională ”Apele Române” monitorizează 24 h din 24 și anunță că, la această oră, în toate secțiunile de control, debitele sunt suficiente pentru asigurarea cerințelor de apă pentru toate folosințele. În conformitate cu prognozele hidrologice, în perioada imediat următoare, nu sunt estimate restricții pentru sistemele de alimentare cu apă în regim centralizat.