Amenzi de 2,4 miliarde de lei vechi aplicate de inspectorii ABA Jiu

m controale aba jiu Amenzi de 2,4 miliarde de lei vechi aplicate de inspectorii ABA Jiu poze

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a controlat în acest an 340 de unităţi pe linia gospodăririi apelor.

Inspectorii ABA Jiu şi-au înteţit controalele după dezastrul ecologic din Ungaria, efectuând în afara controalelor programate şi acţiuni de verificare a iazurillor de decantare, haldelor şi depozitelor de substante periculoase.

Biroul Inspecţia Teritorială a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu controlează pe întreg teritoriul bazinului hidrografic Jiu respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al siguranţei barajelor şi altor construcţii hidrotehnice. Pentru anul 2010, au fost programate 453 controale la un numar de 340 unitati. “Acestea constituie controale de fond, axate în special pe categorii de folosinţă privind activităţi cu risc major asupra resurselor de apă, exploatări de agregate minerale din albiile şi terasele cursurilor de apă, acumulări, iazuri de decantare, bataluri, halde de steril, salubrizarea cursurilor de apă şi microhidrocentrale. Până la data de 31.10.2010, Biroul Inspecţia Teritorială a Apelor a efectuat 394 controale de fond la folosinţele de apă, reprezentând 86.5% din totalul programat pentru întreg anul în curs. În urma acestor verificari au fost aplicate un numãr de 31 avertismente scrise .S-au aplicat amenzi contravenþionale în valoare de 240 000 lei, pentru diferite tipuri de activitãti. În paralel cu controalele programate pentru anul 2010, Biroul Inspectia Teritoriala a Apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Jiu a demarat un control tematic la iazurile de decantare, halde si depozite de substante periculoase, pentru a preveni si înlãtura posibilitatea producerii oricãrui dezastru ecologic asemanãtor celui care a avut loc in Ungaria”, precizează directorul A.B.A Jiu, Cosmin Călin.
“In aceasta prioada inspectorii din cadrul biroului ITA au participat si la actiuni de cotroale comune cu Drumurile Nationale, desfasurate la balastierele din Bazinele Hidrografice Jiu si Dunare, conform Protocolului de colaborare intre A.N.A.R. Bucuresti si C.N.A.D.N.R. S.A. cu privire la HG 1373 / 2008, iar in perioada 19-28 aprilie 2010, la controale comune in scopul prevenirii poluarilor voluntare sau accidentale dar si a extractiilor ilegale de produse de balastiera impreuna cu reprezentanti ai urmatoarelor institutii: I.G.P.R.-Serviciul Transporturi, Autoritatea Navala Romana si Garda Nationala de Mediu, conform planului de actiune A 3:
”Actiunea comuna pe linia prevenirii si combaterii criminalitatii la regimul  navigatiei,braconjului piscicol,extractiei ilegale de produse de balastiera,taieri ilegale de material lemnos de pe malurile si zonele riverane fl. Dunare, a poluarii voluntare sau accidentale, a contrabandei, fraudelor vamale  si fiscale, precum si a traficului cu           produse contrafacute”.
Pe teritoriul administrativ al ABA Jiu, in primele zece luni ale anului au fost solutionate un numar de 34 petitii /sesizari . In celasi timp s-a acordat o atentie deosebita depistarii de noi agenti economici si notificarea lor in sensul intrarii in legalitate din punct de vedere al gospodaririi apelor”, arată un comunicat al ABA Jiu.