Alin Mitrică: Eficiența energetică a clădirilor și utilizarea resurselor regenerabile în perioada 2014-2020

m alin mitrica Alin Mitrică: Eficiența energetică a clădirilor și utilizarea resurselor regenerabile în perioada 2014 2020 poze
Pentru viitorul exerciţiu financiar 2014-2020, Uniunea Europeană doreşte să obțină o eficiență maximă în utilizarea fondurilor comunitare în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020, prin urmare Comisia Europeană a propus o nouă abordare prin impunerea unor condiționalități ex-ante, pornind de la particularitățile identificate la nivelul fiecărui stat membru.
În noiembrie 2012, Comisia Europeană a transmis un document „Poziţia Comisiei Europene privind elaborarea Acordului de Parteneriat și a programelor în România pentru perioada 2014-2020”, pentru a informa asupra viziunii sale privind utilizarea fondurilor europene în România și pentru a stabili un cadru adecvat de dialog între serviciile din cadrul Comisiei Europene și partea română cu privire la pregătirea și elaborarea documentelor programatice pentru viitoarea perioadă 2014-2020. Acest document stabileşte un număr de priorități care trebuie să se regăsească la nivelul programelor sub formă de linii de finanţare, iar eficiența energetică reprezintă unul dintre aceste obiective majore.
Viziunea Comisiei Europene coincide cu strategia guvernamentală în acest domeniu și este concepută pornind de la următoarele principii:
 Promovarea unor mecanisme financiare pentru sprijinirea reabilitării termice a clădirilor rezindențiale și publice. Pentru reabilitarea clădirilor publice deţinute de către autoritățile naţionale există obligaţia ca, de la 1 ianuarie 2014, 3% din totalul suprafeţei acestora să îndeplinească cerinţele minime privind eficiența energetică (prevăzute în Directiva UE/31/2010 privind performanța energetică a clădirilor);
 Promovarea strategiilor pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin investiţii în infrastructura pentru sectorul transporturi cu emisii scăzute de dioxid de carbon; implementarea unor planuri de mobilitate pentru aglomerări urbane; îmbunătățirea eficienței energetice pentru iluminatul public.
 Promovarea eficienței energetice în întreprinderi prin sprijinul acordat investiţiilor în tehnologii care concură la reducerea consumului de energie și creşterea gradului de conștientizare la nivelul companiilor, în legătură cu oportunitățile pe care le poate crea aplicarea măsurilor destinate unei bune gestionări a sistemului de consum energetic.
 Promovarea producerii și distribuţiei de energie din surse regenerabile, implementarea tehnologiilor cu un impact redus asupra mediului, îmbunătățirea reţelelor de transmisie și facilitare.

 

Cabinet Secretar de Stat Alin Mitrică
Ministerul Fondurilor Europene