ALDE DOLJ:SOLUȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DOLJEAN

gogoneacosovenialde ALDE DOLJ:SOLUȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DOLJEAN poze

Victor Gogonea, Secretarul General ALDE Dolj: „Este nevoie de un dialog rațional între reprezentanți ai autorităților, inspectori școlari, sindicate, reprezentanți ai părinților pentru a găsi cele mai bunesoluții privind finanțarea învățământului doljean”

 

Considerăm că înființarea la Prefectura DOLJ a unei Comisii Mixte pentru analiza situației din învățământul doljean și găsirea de soluții pentru bunafinanțarea acestuia ar fi un demers util.

Autoritățile, inspectorii școlari, sindicatele și asociațiile părinților pot găsi împreună un cadru optim de soluționarea problemelor legate de încadrarea școlilor  din județ în costul standard per elev.

Costulstandard pentru fiecare elev/preșcolarpentru învățământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat pentru anul 2018 a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei .

Este doar un pas în direcția asigurării finanțării educației în condițiile în care bugetul pentru educație deși este cel mai mare din 1990 încoace rămâne sub 3% din PIB.

Înțelegem preocupările reprezentanților sindicatelor față de buna funcționare a sistemului de învățământ. Ele sunt și ale noastre. Este nevoie de dialog și de atitudini raționale în analiza bugetelor școlare pentru a găsi un just echilibruîn atingerea țintei de  eficiență în cheltuirea resurselor publice”-apreciază secretarul general al ALDE Dolj.

 

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ