ALDE Dolj:  RESPECT PENTRU PROPRIETATEA PRIVATĂ

 

VICTOR CRISTINEL GOGONEA, Vicepreşedinte ALDE Dolj: ”Solicităm autorităților competente să urgenteze acordarea titlurilor de proprietate pe raza comunei Coșoveni, în baza cererilor soluționate, conform Legii 247/2005”.

 

De ani de zile  trenează, din motive încă neelucidate, acordarea titlurilor de proprietate restante către posesorii de drept ai terenurilor din localitatea Coșoveni.

Numărul de cereri soluţionate la nivelul localităţii pentru punerea  în posesie este de 900 din totalul de 921 poziţii validate. În baza acestor cereri soluţionate au fost eliberate în perioada 2008 -2012, conform legii, 303 titluri de proprietate. Restul de cca. 618 titluri de proprietate asteapta de mai bine de 7 ani de zile să fie acordate celor care li se cuvin, în baza legii.

ALDE Dolj consideră că dreptul la proprietatea privată este un drept fundamental al omului, un drept inalienabil. Prin urmare, solicităm autorităţilor locale şi judeţene competente să ia grabnic toate măsurile legale care se impun pentru ca toţi proprietarii de terenuri de pe raza comunei să-şi intre în drepturile fireşti.

Solicităm Prefectului Judeţului Dolj, să facă evaluarile necesare asupra disfuncţionalităţilor evidente existente atât la nivelul Comisiei Tehnice Prefecturale de profil, cât şi la nivelul Comisiei Locale de punere în posesie.

Întârzierile în eliberarea celorlalte 618 titluri de proprietate asupra terenurilor pot şi trebuie să fie eliminate. Aceste întârzieri au adus şi aduc prejudicii importante proprietarilor, ei neputând valorifica oportunităţile economice derivate din dreptul de proprietate pe care îl au asupra terenurilor.

Ne exprimăm speranţa ca solicitările indreptăţite ale proprietarilor de terenuri din comuna Coşoveni vor fi soluţionate cu celeritate, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

 

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ