AJPIS Dolj: Numărul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, în scădere

Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială DOLJ – INFORMARE privind acordarea ajutoarelor  pentru incalzirea locuintei in sezonul rece

noiembrie 2014 – martie 2015

 

 

Cadrul legislativ care reglementeaza derularea programelor de acordare a ajutoarelor de incalzire a locuintei, pentru sezonul rece noiembrie 2014- martie 2015,  este OUG nr.70/2011 privind unele masuri de protectie sociala in perioada sezonului rece,modificata si completata de OUG nr.27/2014 si HG nr.920/2011 privind normelor metodologice de aplicare a OUG nr.70/2011,modificata si completata de HG nr.778/2014.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistemul centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni.Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire si anume numai pentru cel utilizat in principal .

In sezonul rece noiembrie 2014 – martie 2015 s-au acordat  ajutoare si pentru incalzirea locuintei cu energie electrica.

De aceste ajutoare au beneficiat familiile si persoanele singure al caror venit net mediu lunar este de pana la 615 lei/persoana.

Cuantumul ajutoarelor variaza intre 240 lei pentru familii si persoane singure cu venituri pana la 155   lei/persoana si 48 lei pentru familii si persoane  cu venituri de pana la 615 lei/persoana.

Ajutorul de energie electrica s-a acordat consumatorilor vulnerabili care nu detin alta sursa de incalzire, precum si celor care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizorul energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

La ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale s-a mentinut limita de venituri nete pe membru de familie de 615 lei.

Cuantumul ajutoarelor este cuprins intre 262 lei pentru familii sau persoane al caror venit este pana la 155 lei/persoana si 20 lei pentru familii sau persoane cu venituri intre 540,1 lei/persoana si 615 lei/persoana.

La ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat s-a mentinut gradul de compensare procentuala a contravalorii consumului de energie electrica furnizata in sistemul centralizat.

Compensarea procentuala este cuprinsa intre 90% pentru familii sau persoane al caror venit net mediu lunar este de pana la 155 lei/persoana si 5% pentru familii sau persoane cu venituri medii intre 615.1 lei /persoana si 786 lei/persoana.

Pentru persoanele singure cu venituri intre 786 lei si 1082 lei compensarea procentuala este de 10%.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutoare sociale conform prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda in proportie de 100%.

Pentru ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, limitele de venituri se mentin in limita maxima  fiind de 615 lei/persoana.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni variaza intre 54 lei/luna pentru familii/persoane cu venituri pana la 155 lei/persoana si 16 lei/luna pentru familii/persoane cu venituri intre 540,1 lei/persoana si 615 lei/persoana.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul lunar este de 58 lei.

In cazul ajutoarelor de incalzire pentru energia electrica, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii la primarie, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat, obligatoriu se efectueaza ancheta sociala.

In cazul beneficiarilor de ajutor social si/sau alocatie pentru sustinerea familiei,care solicita ajutor pentru energie electrica,ancheta sociala se efectueaza numai in situatia in care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor.

Pentru celelalte sisteme de incalzire – energie termica,gaze naturale si lemne ancheta sociala se efectueaza numai in situatia in care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitanti exista suspiciuni.

In cererea si declaratia pe proprie raspundere solicitantul are obligatia de a mentiona bunurile aflate in proprietate/inchiriere/concesiune/comodat sau alta forma de detinere, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderera ajutorului pentru incalzirea locuintei,asa cum sunt prevazute in Legea nr.416/2001.

Formularele de cerere si de declaratie pe propria raspundere insotite de actele doveditoare se depun individual prin asociatiile de proprietari/chiriasi pentru solicitantii care beneficiaza de incalzire cu  energie termica furnizata in sistem centralizat  si individual la primaria de domiciliu sau resedinta pentru gaze naturale,energie electrica si lemne.

Cererile si declaratiile pe proprie raspundere insotite de actele doveditoare trebuie  depuse pana la 20 noiembrie 2014,astfel incat solicitantii sa nu piarda drepturile banesti cuvenite incepand cu sezonul 2014-2015.

Bunurile detinute constand in culturi pe suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta  de productie   anuala este pana  la 1000 euro pentru persoane singure,respectiv pana la 2500 euro pentru familie ,permit acordarea ajutorului de incalzire a locuintei.

Acestea se evalueaza conform unui   altgoritm  utilizat la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,care prin Directia Agricola Judeteana este pus la dispozitia primarului prin inmanarea unui CD,pe baza de protocol in care sunt specificate elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete  de productie pentru culturi pe suprafete de teren,animale si pasari.

Valoarea neta de productie anuala nu se ia in calcul efectiv al venitului mediu net lunar al familiei sau persoanei singure, aceasta fiind doar un prag in functie de care familiile/persoanele singure pot beneficia sau nu de ajutor pentru incalzirea locuintei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei se afiseaza intr-un loc vizibil la sediul primariilor.

Administratiile publice locale pot acorda de la bugetul local ajutoare peste limitele de venituri fata de cele acordate de la bugetul de stat, prin hotararii ale consiliilor locale.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru lemne se acorda o singura data pentru toata perioada sezonului rece,beneficiarii de ajutoare sociale vor fi platiti de primarii,iar pentru celelalte familii/persoane care se incalzesc cu  lemne/carbuni si se incadreaza in limitele de venituri stabilite prin lege, platile vor fi efectuate de catre AJPIS Dolj.

Pentru derularea in bune conditii a programului de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2014-2015, AJPIS Dolj a organizat doua intalniri la sediul agentiei cu personalul de specialitate din cadrul primariilor,comunicand in regim de urgenta toate modificarile legislative ,precizarile si procedurile de lucru  transmise de MMPSPV , asigurand indrumare metodologica si consiliere pe toata perioada sezonului rece.

Pentru sezonul rece noiembrie 2014– martie 2015, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj a platit ajutoare pentru incalzirea locuintei dupa cum urmeaza :

  1. Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica :

– Total cereri depuse si ajutoare acordate de la bugetul statului  – 11.743

din care :

a) cereri depuse de persoane singure                                        –  4.752

b) cereri depuse de familii                                                        –   6.991

– Sume solicitate ptr noiembrie-martie 2015                         –  1.087.803.84    lei

2.  Ajutoare  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale:

-Total cereri depuse si ajutoare acordate de la bugetul statului  – 3.261

din care :

a) cereri depuse de persone singure                                        –  1.602

b) cereri depuse de familii                                                      –  1.659

– Sume solicitate ptr noiembrie-martie 2015                       –   1.478.523 lei

3.  Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica :

Total cereri depuse si ajutoare acordate de la bugetul statului  –  287

din care :

a) cereri depuse de persone singure                                        –    52

b) cereri depuse de familii                                                       –  235

– Sume solicitate ptr noiembrie-martie 2015                  –   186.744 lei

 

  1. 4.   Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi pentru familii si persoane singure altele decat beneficiarii de ajutor social :

– Total cereri depuse si ajutoare acordate de la bugetul statului  – 21.007

– Plati efectuate                                                  – 4.103.802 lei

 

Din analiza datelor prezentate rezulta ca, in perioada sezonului rece noiembrie 2014- martie 2015 fata de sezonul rece noiembrie 2014- martie 2015 a scazut numarul cererilor de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei .

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Simcelescu Marius Nicolae