AIESEC Craiova este in cautare de lideri

 

 

AIESEC Craiova se află în plin proces de recrutare de membrii noi, acesta desfasurandu-se pe parcursul a 3 saptămâni începand  cu 18 martie.

Organizațiaglobalăîncurajeazăorice student, indiferent de anul de stiudiusauspecializare,să fie curioșișiinteresați de posibilitatea de a se forma personal șiprofesionalprinmultitudinea de activitățipe care AIESEC ooferă.

AIESEC îiinvităpetoțiceiinteresați, înfiecarezi, întreorele 10:00 – 16:00incepand cu 25martieînincintaUniversității din Craiova, la intrareaFacultății de Litere, iaroricând, site-uloficialstă la dispozițiacelor care vorsaaflemaimulteinformații: https://join.aiesec.org.ro.

Voluntarii au ocaziasăînvețesălucrezeînechipă, săparticipe la schimburi de experiență, fie ele la nivelnațional, darșiinternațional, voraveaposibilitateasăfacăvânzăricătrecompaniile locale, și nu numai.

Au șansasă-șidezvolteșisădobândeascăunelecalități care suntfoarte utile șicăutate la tinerii din piațamuncii, de la abilități de marketing, public speaking, PR, vânzări, sau care vorsăoferestudențieișansa de a fi una de neuitat, alături de oameni la fel de entuziaștișicurioși.

 

AIESEC oferăacces la o largărețea de comunicareîntrestudențiivoluntari din România, datfiindfaptulcă AIESEC esteprezentînțaranoastrășiînalte 15orașe, astfelei pot crea, cu ușurință, relații care sunt de ajutorîndemersuldezvoltăriifiecăruimembru al organizației, darșiîn extern.

Profilulliderilorpe care AIESEC îlcăutăesteunuldestul de simplu: cautăoamenicurioșișientuziaști, care cunosclimbaengleză la un nivelconversațional, să fie studenți cu vârstacuprinsăîntre 18 și 29 de aniși care înțelegimportanțavoluntariatuluiîncomunitatealocală.

AIESEC este o asociațiestudențeascăglobală, non-guvernamentală, independentă, non-profit, condusă de studențisauproaspătabsolvențiaiuneiinstituții de învățământsuperioarășiesteprezentăîn 126 de țărișiteritoriiși are ca scop dezvoltarea abilităților de leadership ale membrilor săi.

 

Informatiirecrutare:

Website :https://join.aiesec.org.ro.