Agenda ședinței Guvernului României din 7 aprilie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 7 aprilie 2021

 

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/OUG.pdf

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.365/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole “Horting”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică – ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt şi Suceava, în vederea protecţiei populaţiei afectate de noul Coronavirus

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ”Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-9.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-10.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-4.pdf

 

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-3.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDEREcu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NOTA.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.