Agenda ședinței Guvernului României din 30 decembrie 2020

I.     PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-4.pdf

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății – Directia de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al județului Neamț

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-39.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-40.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecți

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului național periodic privind implementarea Convenției internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-6.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.