Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisieihidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 3 septembrie 2020 pentru aplicareaAcordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborareapentru protecţiaşi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturorimobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării deutilitate publică de interes național “Autostrada de centură Bucureşti”, sector CenturaNord km 0+000 – km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu,Dragomirești Vale, Buftea, Mogoșoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos,Găneasa, Pantelimon și Cernica, din județul Ilfov

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privindstabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentruproducătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.9 la Hotărârea Guvernuluinr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publical statului prin introducerea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru implementareaPactului Civil în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflatîn domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Protecție și Pază

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-8.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea participării României în calitate de ObservatorFondator la Consorțiul European pentru Infrastructura de Cercetare -Extreme LightInfrastructure-ELI-ERIC

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-2.pdf

 

 • PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 14 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.