AFRO: LANSARE CONCURS IDEI AFACERI – STARTUP SPIRIT

LANSARE CONCURS IDEI AFACERI

STARTUP SPIRIT

„AFRO – Antreprenoriat, FoRmare şi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia”

POSDRU/ 176/3.1/S/150788

Dată: 19.04.2014

         AESA-Agriconsulting Europe împreună cu partenerii săi, Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință si Cultură„ și “Asociația Mereu pentru Europa” anunță lansarea Concursului de idei de afaceri, prin care orice plan de business poate obține o finanțare nerambursabilă de până la 20000 euro, în lei.

 1. Obiectivul competitiei: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor cu varsta peste 18 ani care doresc sa dezvolte o activitate independenta si subventionarea planurilor de afaceri ale acestora in vederea cresterii ratei de ocupare in mod sustenabil, in acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive.
 2. Bugetul total maxim alocat pentru ajutorul de minimis: 3.530.000 lei
 3. Valoarea subventiei per participant la concurs: minim 22.000 lei (echivalentul a 5.000 de euro) si maxim 88.250 lei (echivalentul a 20.000 de euro)
 4. Conditii de participare: Competitia de idei de afaceri se adreseaza persoanelor care doresc sa dezvolte o activitate independenta, care au varsta peste 18 ani si au domiciliul in unul din judetetele din aria de implementare a proiectului (municipiul Bucuresti, jud. Ilfov, jud. Dolj, jud. Valcea, Jud. Olt, jud. Gorj, jud. Mehedinti). O persoana poate participa la concursul de idei de afaceri cu un singur plan de afaceri.

 

Pentru a intra in competitie, participantii trebuie sa transmita o Cerere de finantare, redactata in limba romana, care sa contina urmatoarele documente:

Anexa 1 –  Formularul de inscriere la Concursul de idei de afaceri

Anexa 2 –  Planul de afaceri al intreprinderii

Anexele Planului de afaceri:

 • Proiectii financiare:

ü  Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Contul de Profit si Pierdere previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Fluxul de numerar previzionat pe o perioada de 3 ani

ü  Indicatori financiari

 • Curriculum Vitae (modelul EuroPass)

Anexa 3 – Bugetul proiectului propus de participant pentru perioada de implementare

Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate a participantului

Anexa 5 – Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declaratie privind evitarea conflictului de interese

Copie act de identitate participant

 

Documentele aferente Cererii de finantare, Planul de afaceri si grilele de evaluare, pot fi descarcate de pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro, sectiunea Concurs.

 

 1. Durata implementarii proiectelor: va fi de maxim 5 luni si nu va depasi data de 30.11.2015
 2. Perioada de inscriere la concurs:18.05.2015 – 25.05.2015, in intervalul orar 09:00 – 16:00

 

Pentru inscrierea la concurs, participantii care doresc sa infiinteze o intreprindere in Regiunea Bucuresti-Ilfov trebuie sa depuna Cererea de finantare, personal sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, la sediul Asociatiei Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie Stiinta si Cultura (Partener 1), din Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 58, sector 6

 • Tel./fax.: 021/444 20 85
 • Persoana de contact: Andreea Stancu

 

Candidatii care doresc sa infiinteze o intreprindere in Regiunea Sud-Vest trebuie sa depuna Cererea de finantare, personal sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, la sediul Asociatiei Mereu Pentru Europa.(Partener 2), din Craiova, Str. Ion Maiorescu nr.4, Jud. Dolj

 • Tel./fax.: 0251/410171
 • Persoana de contact: Simona Radu

 

 1. Termenul limita de transmitere a Cererilor de finantare: 25 mai 2015, ora 16.00.
 2. Intrebarile de clarificare ale participantilor: pot fi transmise electronic la adresa de e-mail startupspiritro@gmail.com. Atat intrebarile de clarificare primite cat si raspunsurile aferente pot fi accesate de toti participantii pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro
 3. Termenul estimat de comunicare a rezultatelor intermediare ale competitiei:02.06.2015
 4. Termenul estimate de transmitere a contestatiilor: 04.06.2015

Contestatiile se vor transmite electronic la adresa de e-mail: startupspiritro@gmail.com

 1. Termenul estimat de solutionare a contestatiilor:06.06.2015

Rezultatul solutionarii contestatiilor se publica pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro si site-urile partenerilor: www.aesagroup.ro, www.snsh.ro si www.mpe.ro

 1. Intervievarea participantilor acceptati dupa solutionarea contestatiilor:in perioada 08 – 10.06.2015
 2. Termenul limita pentru comunicarea rezultatelor finale: 11.06.2015

Rezultatul selectiei finale care va include Lista castigatorilor propusi precum si Lista de rezerva (aferent Cererilor de finantare care au obtinut un punctaj total final de peste 70 de puncte) se publica pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro si site-urile partenerilor www.aesagroup.ro, www.snsh.ro si www.mpe.ro