AEP: Sancțiunile aplicate primăriilor de către Filiala Sud-Vest Oltenia a Autorității Electorale Permanente

 

Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat, în perioada 25-29 august 2014, un număr de 141 de controale la nivel național, în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. În urma acestora au fost aplicate 55 de sancțiuni, 23 dintre acestea concretizându-se prin amenzi, iar 32 prin avertismente.

Filiala Sud-Vest Oltenia aAutorității Electorale Permanente a aplicat 6  avertismente și 8 amenzi în cuantum total de 8000 lei, pentru încălcarea art. 50, lit. a^2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare:

 

Județ

Instituția controlată

Sancțiune aplicată
Gorj Primăria Ciuperceni

Avertisment

Gorj Primăria Drăgotești

Amendă 1000 lei

Olt Primăria Coteana

Amendă 1000 lei

Olt Primăria Brebeni

Avertisment

Mehedinți Primăria Dîrvari

Avertisment

Gorj Primăria Fărcășești

Amendă 1000 lei

Gorj Primăria Urdari

Amendă 1000 lei

Olt Primăria Teslui

Amendă 1000 lei

Olt Primăria Curtișoara

Avertisment

Gorj Primăria Ionești

Amendă 1000 lei

Dolj Primăria Scăești

Amendă 1000 lei

Dolj Primăria Scăești

Amendă 1000 lei

Mehedinți Primăria Timna

Avertisment

Mehedinți Primăria Timna

Avertisment

Acțiunile de instruire, îndrumare și control electoral au ca principale obiective:

 • îndrumarea privind utilizarea Registrului electoral;
 • verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, complementare și speciale;
 • verificarea modului de întocmire a listelor electorale;
 • verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate;
 • verificarea modului de actualizare a listelor electorale;
 • verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale existent la primărie;
 • respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile;
 • înscrierile greşite sau erorile din listele electorale;
 • verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;
 • obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
 • respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P.;
 • instruirea primarilor privind atribuţiile stabilite în sarcina acestora de Legea nr. Legea nr. 370/2004 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Președintele României, cu modificările și completările ulterioare.

 

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să efectueze aceste controale pentru a pregăti cadrul potrivit desfășurării alegerilor prezidențiale de anul acesta.

 

 

02.09.2014

Direcția comunicare și relații externe