AEP Dolj: Tragerea la sorţi a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor, sâmbătă, la ora 9.00, la Palatul administrativ din Craiova

prefectura cj dolj 1 AEP Dolj: Tragerea la sorţi a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor, sâmbătă, la ora 9.00, la Palatul administrativ din Craiova poze

Programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în data de 26 noiembrie 2016 va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu 15 zile înaintea datei alegerilor parlamentare, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

Precizăm că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie şi pe site-urile acestora.

Corpul experților electorali este o evidenţăpermanentă a persoanelor care pot devenipreşedinţi ai birourilorelectoralealesecţiilor de votaresaulocţiitori ai acestora, înființată, gestionatășiactualizată de către AEP. Prevederileprivindcorpulexperțilorelectorali au fostintroduseprin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au fost aplicate pentru prima dată la alegerile locale din 5 iunie 2016.

În Anexă găsiți programarea ședințelor publice pentru tragerea la sorți a președinților birourilor electorale și a locțiitorilor acestora.

 

Direcția comunicare și relații externe

23.11.2016