ADR SV Oltenia: Lansare cerere de proiecte pentru domeniul turismului la nivelul regiunii

prioteasa si bogheanu ADR SV Oltenia: Lansare cerere de proiecte pentru domeniul turismului la nivelul regiunii poze

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013, anunta ca in data de 12 septembrie 2012 a fost lansata o noua cerere de proiecte pentru domeniul major de interventie 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”.
Cererile de finantare pot fi depuse la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, începând cu data de 23 octombrie 2012, depunerea fiind continuă, până la depăşirea cu 50% a alocării financiare.
Alocarea regionala pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 14,23 de milioane de euro.
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de operaţiuni:

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic
 Valorificarea potenţialului turistic montan
 Dezvoltarea turismului balnear
 Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

Eligibilitatea solicitantului:
Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat)

 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
 Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică/ privată (care intră sub incidenţa ajutorului de stat)

 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
 Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
 Intreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi), şi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe
 Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe
 Întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe
 Parteneriate constituite între unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe
 Unitatea administrativ – teritorială, lider al parteneriatului cu un ONG
 ONG, în calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate administrativ – teritorială

Valoarea totala a proiectului
 Valoarea totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie cuprinsă între 700.000 lei şi 89.000.000 lei.
 Pentru proiectele care se implementează în mediul rural valoarea minimă totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie mai mare de 6.400.000 lei.

Contribuţia proprie a beneficiarului:
 In cazul infrastructurii de turism de utilitate publica procentul minim al contribuţiei proprii (ce va fi asigurată prin bugetul local) este de 1,94% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile.
 In cazul infrastructurii de turism publica/ privata, care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat, procentul minim al contribuţiei proprii este cuprins intre 30% si 50% in functie de categoriile de beneficiari.