Admiterea la Facultatea de Mecanică – Universitatea din Craiova

 

Foto 1 FMC clad noi Admiterea la Facultatea de Mecanică   Universitatea din Craiova poze

Facultatea de Mecanică organizează în perioada 10.07.2017- 24.07.2017 admiterea la următoarele specializãri:

  • Autovehicule Rutiere: 110 locuri, din care 72 la buget;
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: 90 locuri, din care 50 la buget;
  • Ingineria Transporturilor și a Traficului: 60 locuri, din care 38 la buget;
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole: 60 locuri, din care 29* la buget (* 1 loc rromi);
  • Inginerie Economică în domeniul Mecanic: 50 locuri, din care 24 la buget;
  • Inginerie Economică Industrială (Drobeta):50 locuri, din care 29 la buget;
  • Navigație,Transport Maritim și Fluvial (Drobeta): 30 locuri, din care 25* la buget(*1 loc rromi);
  • Știința Materialelor (Drobeta): 30 locuri, din care 20 la buget;
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie (Drobeta): 50 locuri, din care 23 la buget.

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Ilie, prodecan, ne-a vorbit despre oportunităţile şi condiţiile de studiu existente: „Suntem cu corp profesoral remarcabil, bine consolidat, cu rezultate deosebite în activități didactice și de cercetere. În urma eforturilor depuse s-au realizat investiții(în valoare de 10 milioane de euro) în infrastructură educativă modernă (laboratoare,cămin studențesc, bibliotecă, amfiteatru șibazăsportivă). Ținta majoră a fost dotarea cusofturi, echipamente și standuri de ultimă generație, pentru că ingineria mecanică este de departe aplicativă. Studenții au oportunitatea formării aptitudinilor și competențelor profesionale, nu numai la nivel teoretic, ci și la nivel aplicativ, practic, încât să fie foarte bine pregătiți pentru competițiadin piața muncii. Avem legături durabile cu angajatorii, dezvoltând acțiuni comune prin care studenţii beneficiază de burse, stagii de practică, implicare în proiecte șiintershipuri, iar la nivel de facultate, există centre avansate de formare aplicativăși de proiectare asistată”.

Ovidiu Constantin Fudulache (student, anul IV) ne-a vorbit din experienţa sa de student: „Facultatea noastră reprezintă un parteneriat profesori-studenți și îți oferă atât cât îți dorești să îți oferi,în contextul în care ești un student implicat, dornic să asimileze cunoștiințe de specialitate. Facultatea de Mecanică, printr-o abordare flexibila, te pregătește nu doar pentru o specializare anume,ci pentru un spectru foarte larg al ingineriei. Pe viitorii studenți îi sfătuiesc să fie atenți,implicați în activitățiile de învățământ și să încerce să-și canalizeze eforturile pentru a învăța, fiindcă profesorii sunt dedicați şi reușesc întotdeauna să le pună în valoare tot ce este mai bun.”

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.