Admitere la Universitatea din Craiova: 10 facultăţi, 105 specializări, 2880 de locuri la buget

universitate craiova Admitere la Universitatea din Craiova: 10 facultăţi, 105 specializări, 2880 de locuri la buget poze
În perioada 15– 31 IULIE 2013, cele 10 facultăţi ale Universităţii din Craiova desfăşoară Admiterea pentr anul universitar 2013 – 2014, pentru ciclul I – Studii Universitare de Licenţă la cele 53 de domenii şi 105 specializări. Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A.I.Cuza, Nr. 13, unde vor fi prezentate informaţii despre programele de studiu, în contextul sistemului de credite transferabile, până la data de 15 IULIE 2013, urmând ca după această dată, informaţiile să fie prezentate la sediul fiecărei facultăţi, locaţie unde candidaţii îşi vor depune dosarele de înscriere.
Potenţialii candidaţi au la dispoziţie 2880 de locuri la buget, dintre care 30 sunt pentru romi, iar 20 sunt pentru tinerii din Republica Moldova. De asemenea, pentru sesiunea din luna iulie sunt scoase la concurs aproximativ 3300 de locuri la Invatamant cu Frecventa cu taxa, 590 la Invatamant la Distanta si 225 la Invatamant cu Frecventa Redusa.

În anexe, veţi găsi informaţiile legate de:
– documentele necesare la înscriere;
– perioada de înscriere, de derulare a probelor de concurs, respectiv perioada de afişare a rezultatelor la nivelul fiecărei facultăţi;
– taxele de înscriere;
– criteriile de admitere;
– cifra de şcolarizare.

Anexa 1
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
 fişă-tip de înscriere ;
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013);
 certificatul de naştere, în copie legalizată;
 diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 trei fotografii tip buletin de identitate;
 B.I sau C.I în copie;
 chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Craiova.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Craiova pentru susţinătorii legali ai candidatului.
Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

PROGRAMUL de desfăşurare a
Concursului de Admitere,
studii universitare de LICENŢĂ, 2013-2014
– Sesiunea IULIE 2013 –

 

 

admitere ucv sesiunea iulie Admitere la Universitatea din Craiova: 10 facultăţi, 105 specializări, 2880 de locuri la buget poze

 

 

ucv admitere iulie Admitere la Universitatea din Craiova: 10 facultăţi, 105 specializări, 2880 de locuri la buget poze