Admitere la licenţă şi master la Universitatea din Craiova

bandou UCV 2 Admitere la licenţă şi master la Universitatea din Craiova poze

 

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova organizează, în perioada 04.09 – 27.09.2017, admiterea pentru anul universitar 2017 – 2019 la licenţă şi master. Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 200 de universităţi din lume.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 55 domenii de licenţă, iar la nivel de master, oferă pregătire în 42 de domenii.

 

FACULTATEA DE AGRONOMIE

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE  ŞI  ELECTRONICĂ

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

FACULTATEA DE LITERE

FACULTATEA DE MECANICĂ

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

 

BURSE PENTRU STUDENȚII NOȘTRI

Bursele de performanţă

Bursa de merit

Bursa socială

Bursă de ajutor social ocazional

 

Bursele speciale instituite doar la Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

Bursa INCESA se acordă pentru activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate de studenţi.

 

CAZARE

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

Găsiţi toate informaţiile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova şi pe site-urile facultăţilor.