ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Foto Facultatea de Teologie 2 ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA poze

ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializarea Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ la zi): 50 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Condiții de admitere:

Pentru candidaţii pe locuri la buget

 • Etapa I
  • Probe eliminatorii:
   • Interviu motivaţional (admis/respins)
   • Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins)
  • Etapa a II-a
   • Examen scris la Teologie Dogmatică: 75%
   • Media la Bacalaureat: 25%

Pentru candidaţii pe locuri la taxă

 • Etapa I
  • Probe eliminatorii
   • Interviu motivaţional (admis/respins)
   • Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins)
  • Etapa a II- a
   • Examen oral la Teologie Dogmatică: 100%

Perioada de înscriere: 09. 07.2018 – 22. 07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 25. 07.2018

Confirmarea locurilor:  26. 07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27. 07.2018

 

 

 

Specializarea Artă sacră (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Condiții de admitere:

Etapa I. Probe eliminatorii:

 • Interviu motivaţional (admis/respins)
 • Interviu Catehism (admis/respins)

Etapa a II-a:

 • Probă practică de desen: 75%
 • Media la Bacalaureat: 25%

Perioada de înscriere: 09. 07.2018 – 22. 07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 25. 07.2018

Confirmarea locurilor:  26. 07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27. 07.2018

Specializarea Arte plastice (pictură şi sculptură) (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Condiții de admitere:

Etapa I. Probe eliminatorii:

 • Interviu motivaţional (admis/respins)
 • Interviu Catehism (admis/respins)

Etapa a II-a:

 • Probă practică de desen: 75%
 • Media la Bacalaureat: 25%

 

Perioada de înscriere: 09. 07.2018 – 22. 07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 25. 07.2018

Confirmarea locurilor:  26. 07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27. 07.2018

Absolvenții Facultății de Teologie pot deveni profesori de teologie sau de desen, preoți, diaconi, pictori de icoane sau de biserici, sculptori, restauratori de monumente religioase, artiști plastici, ghizi de artă, galeriști sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.central.ucv.ro/