ADMITERE LA FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ADMITERE LA FACULTATEA DE MECANICĂUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializările

Autovehicule rutiere (învăţământ la zi): 87 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ la zi): 50 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ la zi): 36 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi10 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 09.07.2018 – 22.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2018

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2018

 

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/