ADMITERE LA FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ADMITERE LA FACULTATEA DE LITEREUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializările

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă): 61 locuri la buget şi 59 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (ID) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă): 40 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză) la Drobeta-Turnu Severin: 25 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ la zi): 71 locuri la buget şi 49 locuri cu taxă

Traducere și interpretare (engleză, franceză) (învăţământ la zi): 19 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 35 locuri cu taxă

Jurnalism (învăţământ la zi): 22 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

 

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 15-20.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Interpretare muzicală – canto (învăţământ la zi): 5 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de de admitere – probe vocaţionale

Etapa I – eliminatorie

 • Probă interpretativă – nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a

 • Solfegiu la prima vedere – nota reprezintă 25% din medie, auz muzical – nota reprezintă 25% din medie.

Perioada de înscriere: 15-17.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ la zi): 4 locuri la buget şi 4 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de de admitere – probe vocaţionale

Etapa I – eliminatorie

 • Probă interpretativă – nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a

 • Solfegiu la prima vedere – nota reprezintă 25% din medie, auz muzical – nota reprezintă 25% din medie.

Perioada de înscriere: 15-17.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Muzică (învăţământ la zi): 6 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de de admitere – probe vocaţionale

Etapa I – eliminatorie

 • Probă interpretativă – nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a

 • Solfegiu la prima vedere – nota reprezintă 25% din medie, auz muzical – nota reprezintă 25% din medie.

Perioada de înscriere: 15-17.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Artele spectacolului (Actorie): 9 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de admitere.

Etapa I – eliminatorie

Proba 1 Interpretare (admis/respins)

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei)
 • Testarea calităţilor ritmice, vocale şi de coordonare;
 • Povestire la alegerea candidatului;
  • Practic

Proba 2 Interviu (admis/ respins)

În cadrul probei, candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Etapa a II-a cu notă:

Probă unică:

 • Lectură la prima vedere (text la propunerea comisiei)
 • Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, laa alegerea candidatului)
  • practic

Perioada de înscriere: 15-17.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget şi 1 loc la taxă

Portofoliul de concurs prezentat la inscriere:

– Curriculum Vitae –  model Europass

– Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină)

– Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul

 

ETAPA I (scris)

 

Proba 1

Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar.

Proba 2

Analiza unui film în primă vizionare.

 

ETAPA a II-a (practic/oral)

Proba 1

Interviu pe baza Portofoliului de concurs și analiza unei fotografii la prima vedere.

Proba 2

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate.

Criterii de departajare:

Media la examenul de Bacalaureat

Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

Mențiuni:

Probele se notează cu note de la 1 la 10.

Nota finală este media aritmetică a celor două etape.

Media examenului de Bacalaureat nu se ia în calcul la nota finală.

 

Perioada de înscriere: 15-17.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de admitere

Etapa I eliminatorie

 • probă orală – interviu (admis/respins)

Etapa a II-a – dosar

Media examenului de bacalaureat 100%

 

Perioada de înscriere: 15-19.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de admitere

Etapa I eliminatorie

 • probă orală – interviu (admis/respins)

Etapa a II-a – dosar

Media examenului de bacalaureat 100%

 

Perioada de înscriere: 15-19.07.2019

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2019

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019

 

Facultatea de Litere oferă posibilități multiple de carieră, în peste 50 de domenii. Absolvenții pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialiști în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliști, actori, soliști, instrumentiști, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/