Admitere la Facultatea de Inginerie Electrică – Universitatea din Craiova

Poza turn Elth Admitere la Facultatea de Inginerie Electrică  Universitatea din Craiova poze

Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității din Craiova organizează, în perioada 12-26iulie, admitere pentru anul universitar 2017-2018 la următoarele domenii de licență:

 • Inginerie electrică cu specializările:
  • Electromecanică (cu frecvență)- 58 locuri la buget și 5 la taxă;
  • Electromecanică (cu frecvență redusă) – 30 locuri la taxă;
  • Inginerie Electrică și Calculatoare – 66 locuri la buget și 5 la taxă;
  • Informatică Aplicată în Inginerie Electrică – 28 locuri la buget și 5 la taxă;
 • Inginerie energetică cu specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice-39 de locuri la buget și8 la taxă;
 • Inginerie aerospațială cu specializarea Echipamente și Instalații de Aviație – 37 de locuri la buget și 5 la taxă;
 • Ingineria mediului cu specializarea Ingineria și Protecția Mediuluiîn Industrie -24 de locuri la buget și 5 locuri la taxă.

Admiterea se face pe baza mediei de la Bacalaureat.

Despre condiţiile de studiu ne-a vorbit decanul Facultății de Inginerie Electrică, prof. univ.dr.ing. Marian Ciontu: ,,Facultatea noastră oferă oportunități de angajare absolvenţilor de la toate specializările. Studenţii îmbină pregătirea teoretică cu pregătirea practică desfăşuratăîn laboratoarele facultății sau la firme care vin alături de noi oferind studenţilor stagii de practică şi internship în condiţii reale de lucru”.

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale multinaţionale şi autohtone, în construcţii de maşini, producători de echipamente,producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, în companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, agenţi economici specilizaţi în protecţia mediului şiîn învăţământ.

Toate informaţiile despre admitere la Facultatea de Inginerie Electrică pot fi accesate pe http://www.ucv.ro; facebook.com/ucvro;

youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar şi pe site-ul Facultăţii: http://ie.ucv.ro/