ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializările

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ la zi): 37 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ la zi): 66 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ la zi): 69 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 09.07.2018-24.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 24.07.2018

Confirmarea locurilor:  25-28.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 28.07.2018

 

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale multinaţionale şi autohtone, în construcţii de maşini, producători de echipamente,producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, în companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, agenţi economici specilizaţi în protecţia mediului şiîn învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/