Administraţia Bazinală de Apă “Jiu”: Măsuri de prevenţie pe Dunăre şi supraveghere permanentă pe diguri

 

Având în vedere avertizarea de Cod Galben pe fluviul Dunărea intrată în vigoare în această dimineaţă, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor Dolj, Mehedinţi a intrat în dispozitiv de alertă hidrologică şi a trecut la luarea tuturor măsurilor de monitorizare permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice. 

Au fost informate toate primăriile riverane, ISU Dolj şi Prefectura Dolj despre situaţia fluviului din următoarele zile.

S-au luat măsuri pentru monitorizarea permanentă a nivelurilor şi debitelor pe fluviul Dunărea  la staţiile hidrometrice din arealul vizat, mărind frecvenţa de citire şi transmitere a datelor privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice cu periodicitatea stabilită în conformitate cu mărimile caracteristice de apărarare, potrivit instrucţiunilor I.N.H.G.A şi a Ordinului Comun MMP/ MAI nr. 1422/192//2012 în flux rapid  până când nivelurile vor scădea sub COTELE DE APĂRARE.

Pe sectoarele  neîndiguite A.B.A Jiu este pregătită să acţioneaze cu formaţii de intervenţie operativă ale S.G.A. Dolj şi S.G.A Mehedinţi, împreună cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat ale localităţilor riverane fluviului Dunărea, în eventualele intervenţii operative de interes local.

Pe sectorul de Dunăre aferent judeţului Dolj, Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj gestionează situaţia prin monitorizare  permanentă şi transmitere de date din teren, de pe digurile de apărare, aferente sectoarelor Dăbuleni– Ostroveni, respectiv

Zăval –Calafat. S.G.A Dolj este pregătit să intervina cu personal muncitor şi utilaje din dotare, dacă situaţia o impune.

Angajaţii au format echipe care supraveghează şi verifică digurile din lunca Dunării.

Echipele de intervenţie sunt pe sectoarele: Dăbuleni-Ostroveni, Zăval-Bistreţ, Bistreţ-Rast, dar şi pe digurile Jdegla (în zona Ciupercenii Vechi) şi Duvalu (în Pisculeţ, Piscu Vechi).

Menţionăm că pe sectorul de Dunăre aferent judeţului Dolj sunt supuse riscului de inundaţie, toate zonele cuprinse între dig şi mal pe sectoarele îndiguite, iar pe sectoarele neîndiguite toate zonele aflate în albia minoră a fluviului.

A.B.A Jiu este pregătită să intervină în orice moment cu resurse umane, utilaje şi materiale specifice de prevenire şi diminuare a inundaţiilor.

                        Conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creştere, până la valoarea de 10 500 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s).

Debitul Dunării aval Porţile de Fier a fost în creştere la Gruia, Calafat şi Bechet.

Se situează peste COTA DE ATENŢIE:

  • fl. Dunărea la s.h. Gruia: H(cota la miră) ora 06.00 = 618 cm; Q (debitul) = 10.010 mc/s, (CA + 8 cm). Tendinţa este de scădere.
  • fl. Dunarea la s.h. Calafat: H ora 08.00 = 566 cm; Q= 9.840 mc/s, (CA + 16 cm). Tendinţa este de creştere.
  • fl. Dunarea la s.h. Bechet: H ora 06.00= 580 cm; Q= 10.130 mc/s, (CA + 30 cm). Tendinţa este de creştere.

Pe fl. Dunărea, conform  prognozei Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în sectiunea Bazias pentru astăzi ora 06.00 = 10.340 mc/s.

             Debite defluente instantanee la PF1 si PF2, la ora 06.00:

                        Pentru intervalul 07.06.2019-11.06.2019, conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere până la valoarea de 11.300 mc/s, apoi va scădea până la valoarea de 10.800 mc/s, la sfârşitul intervalului de prognoză, situându-se peste mediamultianuală a lunii iunie (6400 mc/s).

 

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

CASETA TEHNICĂ
COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE

COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE

Marimi caracteristice de aparare pentru zonele indiguite:

–           FAZA I DE APARARE 

Atunci cand nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o  treime din lungimea  digului ;

–          FAZA a II-a DE APARARE :

Atunci cand nivelul apei ajunge la jumatatea inaltimii dintre cota Fazei I si cea a Fazei a III-a de aparare ;

–          FAZA a III-a DE APARARE :

Atunci cand nivelul apei ajunge la 0,5 – 1,5 m sub cota nivelului maxim  pentru care s-a dimensionat digul. (Cota coronament dig minus  garda de siguranta: 1 – 1,5 m pentru Dunare).

 

Compartimentul Relaţii cu Presa

Bărbuţu Camelia, Purtator de cuvant