Administraţia Bazinală de Apă Jiu a finalizat proiectul “Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj”

aba jiu proiect raznic 1 Administraţia Bazinală de Apă Jiu  a finalizat proiectul “Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj” poze

Administraţia Bazinală de Apă Jiu  a finalizat proiectul “Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj”, cofinanţat din   Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastrcuturii adecvate de prevenire a riscurilor natural în yonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – “Protecţia impotriva inundaţiilor”.

În cadrul ultimei conferinţe de presă a proiectului, susţinută astăzi, 28 septembrie 2015, conducerea A.B.A Jiu a anunţat terminarea lucrărilor acestui proiect, recepţia acestora fiind susţinută la sfârşitul săptămânii trecute.

aba jiu proiect raznic 2 Administraţia Bazinală de Apă Jiu  a finalizat proiectul “Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj” poze

Scopul investiţiei este asigurarea continuităţii liniei de apărare eliminând pericolul inundării localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznicu Oghian, Predeşti şi Breasta. Ţin să menţionez că, recalibrarea albie minore a râului a fost prevăzută pentru mărirea capacităţii de transport a albiei râului, prin aceasta ducând la limitatarea inundaţiilor şi a efectelor acestora asupra malurilor râului. Lucrările de amenajare a albiei cursului de apă Raznic respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluţiilor tehnice de proiectare în conformitate cu H.G.846/11.08.2010 si Strategia Nationala de management a riscului la inundatii pe termen mediu si lung”, Marin TALĂU, director A.B.A Jiu.

Odată finalizat acest proiect, lucrarea va trece în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, acestuia revenindu-i sarcina de întreţinere. 

            Valoarea totală a proiectului este de  11.506.507,00 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii europene este de 8.430.465 lei şi 3.076.042 lei contribuţia de la Bugetul de Stat.

            Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt: localităţile vizate de prezentul proiect, Greceşti, Cernăteşti, Breasta şi Predeşti, acestea au o suprafaţă totală de 19.895 ha, din care aproximativ 2.362,4 intravilan şi 17.532,6 extravilan. Cele patru localităţi totalizează circa 10.300 locuitori, 3.054 gospodării şi 4.262 locuinţe, 8 grădiniţe şi 9 scoli, dar şi alte obiective turistice şi industriale.

            Lucrările executate constau în lucrării de reprofilare – recalibrare a albiei pe o lungime totală de 15 425 ml, precum şi în alte tipuri de lucrări.

Pe lângă acest proiect, A.B.A Jiu mai are în derulare alte două proiecte cofinanţate  din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene:“Aducerea la clasa de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj”  şi “Regularizare râu Şuşiţa, pe sectorul pod Ursaţi DN67D- pod DN67 Tg. Jiu – Dr. Tr. Severin, judeţul Gorj.”