Activităţi educaţionale şi de informare, la Asociaţia Vasiliada

Activitate Centrul Aripi de Lumina phixr Activităţi educaţionale şi de informare, la Asociaţia Vasiliada poze

Centrele sociale ale Asociaţiei Vasiliada, ONG patronat de Mitropolia Olteniei, au organizat în aceste zile o serie de activităţi educaţionale şi de informare, pentru beneficiari. Astfel, copiii Centrului social “Sfântul Nicolae” din Filiaşi, al Asociaţiei Vasiliada, au participat la activitatea intitulată “Soarele-sursă de energie”, în cadrul căreia, împarţiţi pe grupe de lucru, au desenat Sistemul Solar şi au enumerat beneficiile Soarelui, efectele negative şi cum influentează acesta schimbarile climatice. „Activitatea a avut ca scop însuşirea de cunoştinţe despre Soare, dezvoltarea spiritului de echipă, stimularea senzorială, dar şi formarea de abilităţi pentru viaţă independentă”, a precizat Alexandra Toma, coordonatorul Centrului „Sfântul Nicolae”. De asemenea, copilaşii Centrului social „Aripi de Lumină” au fost implicaţi în activitatea tip concurs denumită „Călătorie în universul cunoaşterii”, care a constat în rezolvarea unor fişe cu întrebări din diverse domenii precum limba română, istorie, geografie, biologie, sport, echipele fiind premiate la finalul acţiunii. „S-a pus accent pe cooperare, valorizare în cadrul grupului, spirit competitiv, spontaneitate, fantezie, originalitate, flexibilitatea gândirii, exprimarea liberă a emoţiilor, sentimentelor. Sarcinile de lucru au constat în exercitii de dicţie, de matematică distractivă, exerciţii joc pentru activizarea vocabularului, găsirea sinonimelor şi antonimelor unor cuvinte, minidialoguri imaginative, formularea opiniilor personale în legatură cu anumite situaţii, jocuri tip rezolvare de probleme, ghicitori cu tematică diversă, dar şi respectarea regulilor şi păstrarea disciplinei, stimularea relaţiilor sociale pozitive între colegi, îmbunătăţirea colaborării pentru sporirea performanţei în îindeplinirea sarcinilor de grup”, a declarat Renata Bănescu, psihopedagog în cadrul asezământului social. În acelaşi timp, beneficiarii Centrului social de urgenţă pentru persoane fara adăpost „Sfântul Vasile” au participat la o sesiune de informare cu privire la modul de întocmire a unei scrisori de intenţie, activitate care se înscrie în programul de reinserţie socio-profesională a persoanelor fără adăpost. În cadrul sesiunilor de informare şi consiliere desfăşurate săptămânal la Centrul “Sfanta Ecaterina” de către asistenţii sociali ai centrului a fost abordată o temă referitoare la modalităţile de acordare a primului ajutor în caz de urgenţă. Tema, precum şi materialul folosit în cadrul discuţiei pentru a ilustra mai bine conceptele şi ideile discutate, le-a oferit beneficiarilor posibilitatea de a pune întrebări dar şi de a se si convinge că şi ei pot interveni în mod direct şi eficient într-o situaţie de criză pentru salvarea unei vieţi. „Această idee conform căreia beneficiarii pot interveni într-un mod practic şi util pentru salvarea unei vieţi nu numai că i-a entuziasmat pe aceştia, dar i-a ajutat să se convingă de potenţialul lor şi astfel să privească cu încredere asupra viitorului lor. Facem precizarea că materialul folosit pentru desfăşurarea acestei sesiuni de informare a fost manualul de prim ajutor editat de Societatea Naţională de Cruce Roşsie din România”, a adăugat Daniela Popa, coordonatorul Centrului „Sfânta Ecaterina”.