ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ ÎN ANUL 2018

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ ÎN ANUL 2018

Anul 2018 a reprezentat perioada în care în contextul derulării unor evenimente publice de amploare, care au determinat angajarea întregului potenţial operativ și neoperativ al unităţii, gradul de rezilienţă al structurilor unităţii a fost unul pe măsură, determinând punerea în valoare a tuturor calităţilor profesionale ale personalului, aplicându-se cele mai eficiente măsuri de previzionare a riscurilor, vulnerabilităţilor şi amenințărilor la adresa ordinii publice si a securităţii obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență precum şi creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor și comunităţii locale dar şi participarea activă şi constantă alături de partenerii noştri din MAI, MApN, MJ, MP, SRI, SPP, STS, Poliția Locală, cât şi din alte structuri cu care avem încheiate planuri de cooperare/colaborare pentru realizarea obiectivelor propuse.

 

 1. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Pentru prevenirea tulburării ordinii publice și evitarea aplicării măsurilor reactive de restabilire a acesteia în scopul protecției participanților și a avutului public sau privat, în anul 2018 misiunile de asigurare a ordinii publice au cunoscut o creștere cu 3,2% faţă de anul 2017, în același trend fiind și constatarea faptelor de natură penală și contravențională care au crescut în acest domeniu cu 41,6 %, față de anul precedent.

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor de protest, pe timpul desfășurării Referendumului Național pentru revizuirea Constituției, la manifestări sportive din calendarul competițional intern și internațional, manifestărilor religioase, sărbătorilor naţionale dar și evenimentelor cultural-artistice din viaţa comunităţilor locale (Zilele localităților, sărbători tradiționale, spectacole în aer liber, etc.).

Chiar dacă numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor de protest a scăzut cu 21,6% față de anul 2017, totuși s-au înregistrat creșteri însemnate pe segmentul numărului participanților atât la nivel național cât și local, în perioada 10-12.08.2018 (de exemplu în centrul Craiovei au fost prezenţi peste 3.500 persoane). Aceste misiuni cu un grad ridicat de risc s-au derulat fără a fi înregistrate evenimente deosebite, activitatea echipelor de dialog și negociere contribuind esenţial la promovarea cunoașterii și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor şi la menținerea unui climat pașnic pe întreaga perioadă de derulare a acestora.

De remarcat este faptul că, în perioada de referință, în urma ședințelor de analiză și orientare, în funcție de amenințările, riscurile și vulnerabilitățile prognozate, dispozitivele specifice de asigurare a ordinii publice au fost permanent adaptate și dimensionate, iar ca urmare a implementării conceptului de dialog și comunicare și a măsurilor preventiv-descurajatoare nici în acest an la nivelul unității nu au fost desfășurate acțiuni de intervenție pentru restabilirea ordinii publice.

 

 

 

 1. Participarea la menţinerea ordinii publice

Pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor atât în mediul urban cât și rural una din prioritățile unității în perioada de referință a constituit-o participarea activă în sistem integrat cu colegii de la structurile de poliţie urbane şi rurale în special în zone cu potențial criminogen ridicat sau în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar.

În perioada de referinţă misiunile organizate și efectivele participante au cunoscut o ușoară creștere respectiv cu 1,56% a numărului de misiuni și cu 9,54% a numărului de jandarmi folosiți, față de anul precedent.

O atenție deosebită a fost acordată prevenirii și combaterii faptelor antisociale în zonele cu risc criminogen ridicat sens în care au fost planificate, organizate și executate acțiuni specifice cu Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, acestea au cunoscut o creștere cu 30 % față de anul 2017, accentul fiind pus pe măsurile preventiv descurajatoare.

Un rol important în prevenirea şi combaterea faptelor de natură antisocială l-au avut structurile de intervenție constituite pentru asigurarea intervenţiei operative, atât la obiectivele din competență asigurate cu pază de efectivele de jandarmi, dar şi la solicitările prin S.N.U.A.U. „112” sau prin dispecerat.

Astfel, numărul apelurilor de urgență a scăzut cu 11,1% față de anul precedent, iar sancțiunile aplicate cu ocazia acestor misiuni au cunoscut o scădere cu 22,6% față de anul 2017.

Chiar dacă pe anumite genuri de evenimente structurile de jandarmi nu sunt agenție prioritară, în anul 2018 au intervenit la 25 apeluri de urgență din competența structurilor de poliție și la 3 solicitări în sprijinul efectivelor I.S.U. Dolj pentru asigurarea funcțiilor de sprijin.

 

 1. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În perioada analizată, personalul structurilor operative s-a implicat activ în scopul creşterii calităţii actelor de constatare, prevenirii săvârşirii de fapte antisociale, concomitent cu desfăşurarea de acțiuni pentru combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională în special în domeniile silvic, piscicol, cinegetic, protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, combaterea contrabandei cu tutun sau acțiuni specifice pentru protejarea proprietăţii publice şi private.

Pe linia combaterii delictelor silvice, obiectiv de interes strategic la nivel naţional, pentru punerea în aplicare a prevederilor documentelor operative, acțiunile planificate au cunoscut o creștere cu 11,1%, faţă de anul 2017, ponderea fiind determinată de misiuni cu caracter preventiv-descurajator.

Totodată, în perioada evaluată, numărul mandatelor de aducere emise de organele judiciare şi puse în aplicare de către personalul cu atribuţii din cadrul unităţii a  cunoscut o creștere de 1,1%, față de anul 2017, iar numărul jandarmilor angrenați în aceste misiuni a crescut cu 3,95% (1381 mandate în anul 2018 faţă de 1365  mandate în anul 2017).

În perioada de referință s-a acordat o atenție specială zonelor de interes operativ în care au fost semnalate că se desfășoară acțivități ilicite prevăzute de legea 143/2000, privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și deși procentul constatărilor unor asemenea fapte a scăzut cu 18,91% față de anul 2017, cantitatea de substanțe interzise ridicate și predate procurorilor DIICOT sau colegilor de la BCCO, a crescut cu 80,74% față de 2017.

Un exemplu semnificativ îl constituie este depistarea de către un echipaj de jandarmi aflat în misiune  în data de 15.10.2018, în cartierul 1 Mai,  a două persoane ce aveau asupra lor 250 grame de canabis fapt pentru care a fost solicitat sprijinul procurorilor de la DIICOT și colegilor de la BCCO Craiova care au preluat cazul pentru continuarea cercetărilor.

O altă activitate importantă aflată permanent în atenția structurilor operative a fost prevenirea și combaterea faptelor antisociale reglementate de Codul Vamal, sens în care infracțiunile constatate pe această linie au cunoscut o creștere cu 23,07%, iar în cea ce privește domeniul țigările confiscate creșterea a fost cu  151,99% față de anul 2017 (16.540 țigarete confiscate în 2017 și 41.680 țigarete confiscate în 2018 ).

Un alt aspect important al activității de prevenire, orientat către nevoile de securitate în serviciul cetățeanului, a constat în implicarea activă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv educative, atât la unele instituţiile de învăţământ preuniversitar, cât şi pe timpul manifestărilor sportive, cultural –  artistice și religioase.

În acest sens, sub coordonarea Comisiei Judeţene de Monitorizare, acțiunile și activitățile preventive desfășurate pe această linie au cunoscut o creștere cu 16,64% față de anul 2017 în privința nr. beneficiarilor activităților respective.

 

 

 • 2. Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj asigură paza a 27 obiective de importanță deosebită aparținând unor instituţii ale statului, a transporturilor de valori, a transporturilor corespondenței clasificate și a conductelor de transport produse petroliere, având angajate peste 45% din efectivele unității și zilnic cu un efectiv mediu de circa 110 jandarmi.

Subliniez pe această linie o creștere cu 19% a misiunilor specifice pe linia transporturilor de valori, transporturilor cu caracter special (armament, muniţie şi materii explozive, substanțe toxice sau radioactive, ori alte materii periculoase), cunoscându-se și o creștere a efectivelor angajate cu 18,83 % față de anul 2017.

Un loc important în domeniul pazei și protecției obiectivelor îl are îndeplinirea unei misiuni speciale de pază, supraveghere şi intervenţie în zona conductelor de transport produse petroliere, care a fost organizată şi executată de o subunitate specializată a IJJ Dolj pe trei tronsoane în lungime totală de 34 km, fiind îndeplinită fără evenimente deodebite.

Menționăm că în perioada de referință, misiunile executate pe linia pazei și protecției instituționale de către personalul din structurile operative au crescut cu 12 % față de 2017, iar nr. infracțiunilor constatate a crescut cu  71 % și al contravențiilor aplicate cu 0,7 %.

Un deziderat  foarte important pe linia pazei și protecției instituționale l-a constituit eficientizarea misiunilor prin implementarea procedeelor de monitorizare video, supraveghere şi intervenţie, aspect care presupune realizarea misiunii de pază prin creşterea ponderii sistemelor tehnice de protecţie şi alarmare în sistem combinat cu factorul uman  concomitent cu optimizarea timpului de intervenție la obiectivele din responsabilitate. În acest context, vă informez în premieră cu privire la faptul că la nivelul unității se află în proces de operaționalizare  un dispecerat zonal și  monitorizare a obiectivelor din competență.

În anul 2018, ca și în anii precedenți, la nivelul I.J.J. Dolj nu au fost înregistrate încercări de penetrare a dispozitivelor de pază și protecție, sustrageri sau distrugeri de produse petroliere,  sau alte evenimente deosebite care să pună în pericol obiectivele păzite, beneficiarii serviciului prestat de  jandarmi fiind mulțumiți de calitatea acestuia.

 

     Asigurare juridică

 

Datorită profesionalismului de care a dat dovadă personalul unităţii şi a modului de punere în aplicare a prevederilor legale în vigoare, pe linia creșterii calității actelor de constatare în anul 2018, din totalul de sancțiuni contravenționale aplicate, au fost înregistrate doar 9 contestaţii împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiei, reprezentând 0,6% din totalul sancţiunilor aplicate, fiind înregistrat un singur proces verbal anulat de instanța de judecată.

 

Asistența religioasă se asigură de către preotul unităţii acesta fiind implicat, pe lângă activitatea misionară, în foarte multe activități de întrajutorare a personalului propriu, precum și a unor membrii ai comunității noastre.

Astfel, în perioada menționată având în vedere spiritul solidarităţii care animă personalul unității au fost adunate ajutoare umanitare în valoare de 35.000 mii lei pentru familiile unor colegi care au avut nevoie de sprijin, dar mai ales pentru un nr. de 25 de familii nevoiașe din jud. Dolj. Tot pe această linie la nivelul unității  au fost demarate și s-au desfășurat două campanii de donare sânge, una în luna iunie cu ocazia Zilei Donatorului și  ultima intitulată „O sută de ani, o sută de voluntari” derulată cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, când împreună cu colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova am contribuit la creșterea rezervei de sânge a Spitalului nr. 1 de Urgență Craiova.

 

   Relaţii publice şi cu publicul

 

La nivelul unităţii au fost primite 5 scrisori de mulţumire de la persoane fizice, juridice și autorități pentru profesionalismul dovedit de jandarmi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, aspect ce întăreşte imaginea pozitivă a unităţii noastre în rândul autorităţilor şi membrilor comunităţii locale.

În contextul evenimentelor dedicate sărbătoririi Zilei Jandarmeriei Române dar şi a evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, la nivelul unității  s-a organizat un simpozion ştiinţific sub titlul „Jandarmeria Română – tradiţii, actualitate şi perspective la Centenarul Marii Uniri”., precum și un spectacol artistic organizat în colaborare cu Brigada Multinaţională Sud Est și G.J.Mb. Craiova care s-a bucurat de un real succes.

 •  3. Logistică
 • Managementul logistic s-a materializat prin identificarea unor elemente de eficientizare a activităților de organizare, asigurare, administrare şi control a resurselor tehnico – materiale şi financiare necesare îndeplinirii în condiţii foarte bune a misiunilor încredinţate I.J.J. Dolj.

În acest an pentru creşterea mobilităţii I.G.J.R. a repartizat unităţii un număr de 4 autoturisme 4+1 locuri DACIA DUSTER COMFORT 1,5 dCi 4 x 4 iar la nivelul unității a fost încheiat un acord cadru pentru 6 autoturisme 8+1 locuri PEUGEOT NOUL EXPERT VP L2H1 STANDARD COM, fiind încheiat primul contract subsecvent pentru 2 autoturisme, urmând ca în perioada următoare să se încheie un nou contract subsecvent pentru celelalte 4 autoturisme în funcție de fondurile alocate.

 

 • Proiecte fonduri europene nerambursabile

 

Un obiectiv primordial al conducerii unității a fost determinat de oportunitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile pentru diferite investiţii, personalul structurilor operative şi de suport desfăşurând activităţi susţinute pentru implementarea unor proiecte sau pregătirea acestora. Astfel, la nivelul unităţii sunt constituite echipe de implementare și grupuri de lucru pentru 3 proiecte astfel:

 1. Proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana“, cu finanțare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020,  Axa prioritară 3 – O regiune sigură, prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Județean Dolj ca lider de proiect şi ISU Dolj, iar parteneri bulgari – Primăria Lom, proiect admis urmând a semna contractul de finanţare în perioada următoare şi demararea activităților specifice acestuia. Proiectul are o valoare de 500.000 EURO.

Acest proiect a fost admis urmând ca în perioada următoare să semnăm contractul de finanțare și să trecem la implementare.

                                               

 1. Proiectul „Bune practici în lupta împotriva contrabandei cu țigarete, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene” . Bugetul proiectului este de 60.090 euro, se derulează în cadrul Programului Hercule III – 2018. În luna decembrie proiectul a fost admis, am semnat contractul de finanțare și deja din această lună echipa de implementare desfășoară activități specifice pentru atingerea obiectivelor proiectului.

În cadrul acestui Proiect, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj are ca parteneri structuri similare din cadrul Ministerului de Interne din Republica Bulgaria şi Ministerului de Interne din Republica Moldova (Poliţia de Frontieră şi Direcţia Vamală), Departamentul de Luptă Antifraudă Bucureşti, DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, IPJ Dolj, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, Inspectoratele Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Timişoara şi Iaşi, British American Tobacco şi structuri Teritoriale ale IGJR (IJJ Constanţa, Galaţi, Tulcea, Iaşi, Suceava, Timiş, Maramureş, Vaslui şi Cluj).

 

 1. Proiectul “Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru transportul agentului termic şi a apei calde menajere la clădirea 45-19-08 Craiova”. Bugetul proiectului este de 2.262.640 lei, face parte din categoria apelurilor de proiecte aferente Programului Operaţional Regional P.O.R. 2014 – 2020, APELUL DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 – AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1., OPERAŢIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE”. La momentul actual toată documentația a fost înaintată de grupul de lucru constituit la nivelul unității, a trecut prin fazele de evaluare ale ADR Centru, așteptând evaluarea finală.

 

 

 

 

 

 

 

Evidenţierea activităţii profesionale a 4 colegi care au fost recompensaţi de ministrul de interne, astfel:

plt. adj. Stănescu Stănel

Subofiţerul a participat în perioada 2005-2010 la misiuni internaţionale pentru menţinerea păcii în Provincia Kosovo sub egida O.N.U., iar în anul 2008, aflându-se la o misiune cu grad de risc ridicat specifică unităţilor speciale din Kosovo, subofiţerul a participat la salvarea unor colegi militari de diferite naţionalităţi, în număr de aproximativ 20 (douăzeci), constând în transportul acestora cu mijlocul auto din dotare, printr-un mediu ostil, la cel mai apropiat punct sanitar, pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Pentru faptele de curaj, devotament şi spiritul de sacrificiu în îndeplinirea misiunii, subofiţerul a fost decorat de  Preşedintele României cu Medalia bărbăţie şi Credinţă pe timp de război şi de Reprezentantul ONU pentru misiunea UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, având în vedere meritele subofiţerului de-a lungul carierei militare, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Daniela DAN i-a acordat Emblema de Onoare a MAI cu însemn de război.

 1. col. Bădulescu Cătălin,

Ofiţerul  şi-a demonstrat capacităţile profesionale în misiunea Resolute Support din Afganistan în anul 2015 obţinând rezultate remarcabile în identificarea unor riscuri la reţeaua de securitate cibernetică a Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării din Afganistan, fiind considerat de partenerii de coaliţie drept cel mai bun expert în securitate cibernetică.

Pentru rezultate deosebite a fost notat la evaluarea misiunii cu calificativul excepţional, aprecierea fiind din partea reprezentantului de securitate cibernetică NATO şi a fost decorat de Ministrul de Interne cu Insigna de Serviciu pentru misiuni internaţionale.

Având în vedere meritele ofiţerului, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, ministrul afacerilor interne i-a acordat Emblema de Onoare a MAI pentru misiuni internaţionale.

plt. maj. Pîslan Ionuţ

Subofiţerul s-a evidenţiat prin modul exemplar în care a acţionat, împreună cu echipa din subordine, la sesizarea unui cetăţean, intervenind prompt, punându-şi în pericol propria viaţă, pentru a salva de la înec doi copii în vârstă de 9 ani şi respectiv 10 ani, ce căzuseră în apa îngheţată a lacului de pe raza localităţii Filiaşi.

Pentru actul său de curaj, subofiţerul a fost recompensat cu avansare în grad, la excepţional, de către inspectorul general al Jandarmeriei Române şi cu Citare prin Ordin de Zi pe Unitate de către inspectorul şef al IJJ Dolj.

Având în vedere devotamentul, curajul şi spiritul de sacrificiu al subofiţerului, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, ministrul afacerilor interne i-a acordat Emblema de Onoare a MAI.

slt. Dumitraşcu Liviu,

Ofiţerul s-a evidenţiat prin modul exemplar în care a acţionat într-o misiune specifică, pentru salvarea vieţii unui copil în vârstă de 6 ani şi 11 luni, care plecase voluntar de la domiciliul său de mai bine de 24 de ore.

Pentru fapta sa, atât ofiţerul cât şi membrii echipei de jandarmi au fost recompensaţi de inspectorul şef al IJJ Dolj cu Citare prin Ordinul de Zi pe Unitate.

Având în vedere devotamentul şi profesionalismul ofiţerului, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, ministrul afacerilor interne i-a acordat Emblema de Onoare a MAI.

 

 

 1. PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2019

Ca priorităţi în anul 2019, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj va acţiona pe următoarele direcţii de acţiune:

 

3.1. Creşterea performanţei activităţilor operative

 

 • identificarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor în scopul adoptării unor măsuri preventive, necesare executării în bune condiţii a misiunilor cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor pentru Preşedintele României, precum şi cu prilejul misiunilor executate, în contextul activităţilor derulate, în zona de responsabilitate, cu ocazia deţinerii, de către România, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.
 • creşterea securităţii fizice a obiectivelor din responsabilitate prin continuarea implementării sistemelor tehnice de securitate perimetrală, pază, supraveghere și alarmare și operaționalizarea dispeceratului zonal de monitorizare;
 • creșterea gradului de reziliență al structurilor unității în raport cu riscurile, vulnerabilitățile și amenințările mediului de securitate intern și internațional.

 

3.2. Creşterea performanţei activităţilor de suport

 • implementarea celor 3 proiecte de investiții cu fonduri europene
 • valorizarea competenţelor şi profesionalismului personalului unității în consolidarea imaginii unităţii şi a creşterii gradului de încredere a cetățenilor în Jandarmeria Română și IJJ Dolj;

 

CONCLUZII

Şi pentru anul 2019, eforturile principale vor fi orientate prioritar pentru identificarea cu celeritate a riscurilor și amenințărilor la adresa climatului de ordine și siguranță publică, a securității obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență în vedera adaptării și dinamizării dispozitivelor specifice, pentru eficientizarea cooperării interinstituționale cu celelate componente ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate naţională, în scopul creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi comunităţilor din judeţul Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNI 2018

 

SITUAŢIA CU MISIUNILE DE ASIGURARE A ORDINII  PUBLICE EXECUTATE

 

Manifestările de protest: 29 misiuni cu 718 jandarmi

Manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, etc: 137 misiuni cu 1207 jandarmi;

Manifestări sportive interne și internaționale: 26 misiuni cu 343 jandarmi

Vizitele oficiale: 3 misiuni cu 38 jandarmi

Activități/Acţiuni executate premergător şi pe timpul referendumului pentru revizuirea Constituției României: 146 misiuni cu 1320 jandarmi

În zona centrelor de examen cu ocazia examenului de rezidențiat/definitivat: 8 misiuni cu 24 jandarmi

TOTAL: 349 misiuni cu 3650 jandarmi

 

SITUAŢIA CU ACŢIUNILE DE INTERVENŢIE EXECUTATE

Intervenţii  conform S.N.A.U. -112: 99 misiuni cu 199 jandarmi

Intervenţii la alte solicitări (IPJ, ISU): 28 misiuni cu 92 jandarmi

TOTAL: 127 misiuni cu 291 jandarmi

 

SITUAŢIA CU MISIUNILE DE MENŢINERE A ORDINII PUBLICE EXECUTATE

 

Patrule de jandarmi în mediul urban: 6489 misiuni cu 18479 jandarmi

Patrule mixte în mediul urban: 3542 misiuni cu 3542 jandarmi

Patrule de jandarmi în mediul rural: 1327 misiuni cu 3817 jandarmi

Patrule mixte în mediul rural: 586 misiuni cu 586 jandarmi

Patrule în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar: 515 misiuni cu 1529 jandarmi

Acţiuni în pieţe, târguri, oboare sau în alte zone de interes operativ: 40 misiuni cu 153 jandarmi

TOTAL: 12499 misiuni cu 28106 jandarmi

 

SITUAŢIA MISIUNILOR EXECUTATE ÎN COOPERARE/COLABORARE

CU ALTE INSTITUŢII

 

Poliţia: 55 misiuni cu 161 jandarmi

Instanțele de judecată din județul Dolj pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere: 1381 misiuni cu 3209 jandarmi

Alte structuri MAI (Serv pt. Imigrări Dolj, STPF Dolj,IJSU Dolj, ANITP): 36 misiuni cu 68 jandarmi

Pentru efectuarea unor acte procedurale( DGA/ PARCHET/B.C.C.O.): 3 misiuni cu 51 jandarmi

Executorii judecătoreşti: 25 misiuni cu 136 jandarmi

Organele administraţiei publice locale – Primărie: 1 misiuni cu 5 jandarmi

Organele silvice (Garda Forestieră și Direcția Silvică): 114 misiuni cu 314 jandarmi

Organele piscicole (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – Filiala Regională Oltenia): 77 misiuni cu 160 jandarmi

Alte instituţii (ISCTR, ITM, DSVSA, ANAF, Direcţia Regională Vamală, Garda de Mediu): 80 misiuni cu 254 jandarmi

TOTAL: 1772 misiuni cu 4358 jandarmi

 

TOTAL GENERAL ORDINE PUBLICĂ  2018

 

–  14747 misiuni cu 36405 jandarmi

– sancţiuni contravenţionale aplicate:              1302

– valoare amenzi aplicate:                                            383.800 lei

– infracţiuni constatate:                                                 276

– infractori depistaţi:                                        284

– persoane conduse la poliţie                           78

– valoarea bunurilor confiscate:                               52.254 lei

 

 

 

SITUAŢIA MISIUNILOR EXECUTATE PE LINIA PAZEI ŞI PROTECŢIEI

INSTITUŢIONALE

 

170 misiuni pentru paza transporturilor de valori cu 340 jandarmi;

108 misiuni de asigurare a pazei transporturilor cu caracter special cu 216 jandarmi;

36 transporturi de produse cu caracter special (clor) cu 72 jandarmi;

72 transporturi de armament, muniţie şi materii explozive cu 140 jandarmi;

688 transporturi corespondenţă clasificată cu 1374 jandarmi.

940 misiuni de asigurare a ordinii publice la instanţe, cu 15652 jandarmi;

431 misiuni cu 431 jandarmi, prin patrule intercomunale cu poliţiştii de la Posturile de Poliţie, pe traseul conductelor de transport produse petroliere.

 

REZULTATE OBŢINUTE:

 

– avertismente scrise aplicate :                               33

– amenzi contravenţionale aplicate:                 59

– valoare amenzi aplicate:                                            17.350 lei

– infracţiuni constatate:                                               18

– autori depistaţi:                                                         18