Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 iunie, ora 12.00

 

 1. I.                  PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare   a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica”-S.A Bucureşti
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”CONVERSMIN”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
  1. -MEMORANDUM cu tema: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al SC CONVERSMIN SA şi stabilirea indicatorilor de personal
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”UM ORĂŞTIE”-S.A aflată sub autoritatea   Ministerului Economiei
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.”S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu -Constanţa”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva – Oradea km 0+000 – km 184+390”
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522 – km 62+234 (sector km 15+000 – km 62+234); km 69+790 – km 131+627; km 131+627 – km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Cocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Comarnic-Predal
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

 1. II.               MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel.
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru perioada 2014-2017
 3. MEMORANDUM cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte.
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Institutul Yad Vasem, Autoritatea           pentru Comemorarea Eroilor şi Martirilor Holocaustului, din Statul Israel
 5. MEMORANDUM cu tema: semnarea Declaraţiei Comune de Intenţie între ministrul român al educaţiei naţionale, domnul  Remus Pricopie, şi ministrul educaţiei al Statului Israel, Rabinul Shay Piron, Ierusalim, 24 iunie 2014
 6. MEMORANDUM cu tema: Derularea procesului de actualizare a Cartei Europene a Energiei
 7. MEMORANDUM cu tema:
  1. Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
  2. Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informaţională, în vederea semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
  3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între România şi Republica Elenă privind modificarea Acordului pentru un Program de cooperare şi asistenţă bilaterală între Guvernul Republicii Elene şi Guvernul României în scopul acordării de asistenţă în cadrul Programului de cooperare şi asistenţă bilaterală al Republicii           Elene către Guvernul României pentru suport bugetar privind achiziţionarea de           echipament pentru aripa nouă a Spitalului de Urgenţă din Bucureşti
  4. MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului feroviar, sectorului naval, sectorului aeroportuar, siguranţei şi protecţiei mediului cu finanţare din Fondul de Coeziune şi/sau Fondul European de Dezvoltare Regională din cadrul POS Transport 2007-2013

 

 1. III.           PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind declararea zilei de 1 octombrie – Ziua Bunicilor”, iniţiată de doamna senator PNL Miron Vasilica Steliana împreună cu un grup de parlamentari PNL, PP-DD (Bp.  73/2014)
 2. 2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea timbrului cultural”, iniţiată de domnii deputaţi PNL Traian Dobrinescu şi Varujan Vosganian împreună cu un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PSD, PC, PDL, UDMR, PP-DD, MinorităţilorNaţionale ( Bp. 141/2014)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, iniţiată de domnul senator PSD Liviu Bumbu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR(Bp. 895/2013)
 4. 4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea  zilei de 28 iulie – Ziua Naţională a Ambulanţei din România”, iniţiată de domnul senator Adrian Anghel aparţinând Grupului parlamentar al PSD (Bp. 38/2014)       
 5. 5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului”, iniţiată de domnul deputat PD-L Dan Cristian Popescu (Bp. 46/2014) 
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici”, iniţiată de domnul deputat PD-L Petru Movilă (Bp. 76/2014)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor”, iniţiată de domnul senator PSD Darius – Bogdan Vâlcov  împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL (Bp. 97/2014)
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii”, iniţiată de domnul senator PSD Darius-Bogdan Vâlcov şi de un grup de parlamentari PSD şi PNL (Bp. 98/2014)
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii”, iniţiată de doamna senator Gabriela Firea şi domnii senatori Darius Bogdan Vâlcov şi Nicolae Moga – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 886/2013)
 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European”, iniţiată de domnul deputat independent Remus-  Florinel Cernea (Bp. 7/2014)
 11. 11.            PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art. 39     din  Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat”, iniţiată de doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam şi domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupulparlamentar al PP-DD (Bp. 49/2014)   
 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990”, iniţiată de domnii senatori PSD Darius-Bogdan Vâlcov, Matei Suciu, Mihai-Viorel Fifor şi Marian Pavel (Bp. 44/2014)
 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României”, iniţiată de domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu şi un grup de 24 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PP-DD  (Bp. 47/2014)

 

Biroul de Presă