Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 29 decembrie 2021

 

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României

din 29 decembrie 2021

 

  1. HOTĂRÂRI
  2. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară

Ca urmare a deciziei Guvernului de ieri, prin care a fost creat cadrul legal de alocare a 84.038.000 lei pentru susținerea activității a 12 aeroporturi regionale, în ședința de astăzi a Executivului s-a stabilit ca această sumă să fie distribuită din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3sHEkgZ

 

 

  1. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei cu suma de 100 de milioane de leipentru continuarea proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (etapele I și II). Suma va fi alocată  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Decizia este necesară pentru se va asigura continuitatea derulării programului în perioada următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 26 noiembrie 2021.

Fondurile alocate prin Hotărârea de Guvern vor fi distribuite comunităților locale pentru plata facturilor emise ca urmare a lucrărilor realizate în proiecte finanțate prin acest Program. Plățile se fac în ordinea cronologică a solicitărilor și facturilor depuse de comunitățile locale.

Informații suplimentare:

În cadrul PNDL etapa I, pentru perioada 2015-2023, sunt incluse la finanțare 4.509 de obiective de investiții, cu o valoare de aproximativ 15,4 miliarde lei, iar 3.311 obiective de investiții sunt finalizate.

În cadrul PNDL etapa a II-a, pentru perioada 2017-2022, sunt incluse la finanțare 7.231 de obiective de investiții, cu o valoare de aproximativ 30,97 miliarde lei, dintre care 2.941 obiective de investiții sunt finalizate.

Până în prezent, situația execuției bugetare a bugetului programului aferent anului 2021 este următoarea:

–        PNDL I – suma alocată este de 519.950.000 lei, din care suma de 519.931.000 lei a fost transferată beneficiarilor;

–        PNDL II – suma alocată este de 5.637.138.000 lei, din care suma de 5.636.795.000 lei a fost transferată beneficiarilor.