Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 6 ianuarie 2021

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința

din 6 ianuarie 2021

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE LEGE pentru abrogarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru realizarea Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață, aferentă programului de înzestrare “Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML)

 

 • ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către domnul Dimian Leonard
 3. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Harghita de către domnul Petres Sándor

 

 1. NOTE
 2. NOTĂprivindPlanulNaționalde RedresareșiReziliență (PNRR)