Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 29 martie 2021

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința

din 29 martie 2021

 

  1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008

 

 

  1. HOTĂRÂRI

 

  1. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  2. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
  3. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării