Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 23 noiembrie 2020

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința

din 23 noiembrie 2020

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
 4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
 5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂREprivind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
 3. HOTĂRÂREpentru aprobarea Normelor tehnice de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esențiale și furnizori de servicii digitale
 4. HOTĂRÂREprivind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 8construcții ușoare din elemente modulate şi acordarea acestora ca ajutoare umanitareinterne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţiapopulaţiei împotriva COVID 19, prinamenajarea a două puncte de triaj epidemiologic pentru unitățile spitalicești din județulCluj
 5. HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019
 6. HOTĂRÂREpentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţuluiGalaţi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
 7. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şiComunicaţiilor
 8. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea ROMAERO S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 9. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 10. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reamenajare și dotare – Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Municipiul București”
 11. HOTĂRÂREprivind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în administrarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, cu destinația de sediu al CERT-RO și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida-Etapa I A Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea –Componenta 1, Magistrala I de Metrou”, județul Cluj

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Tisa, între localitățile Sighetu Marmației (România) – Bila Tserkva (Biserica Albă-Ucraina)”
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului IARU Romulus Lucian – Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de Secretar de Stat, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării doamneiClaudia Benchescu -Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății GERMISARA S.A.

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020