Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 13 ianuarie 2021

 

 

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act

în ședința din 13 ianuarie 2021

  1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
  2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
  3. PROECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

 

  1. HOTĂRÂRI
  2. HOTĂRÂREpentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

III. MEMORANDUMURI

  1. MEMORANDUM cu tema: Cooperarea și schimbul de informații între S.N Nuclearelectrica S.A (SNN) și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea îndeplinirii standardelor de securitate fizică a amplasamentului C.N.E Cernavodă