Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 8 februarie 2021

Actele normative adoptate de Guvern

în ședința din 8 februarie 2021

 

 

 

  1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

 

  1. HOTĂRÂRI
  2. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019