Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 30 august 2021

Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 30 august 2021

 1. ORDONANȚE
 2. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 3. ORDONANȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale
 4. ORDONANȚĂprivind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
 5. ORDONANȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 6. ORDONANȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 7. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
 8. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 9. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 10. ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 11. ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare demediu și gospodărire a apelor
 12. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.
 13. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R”-S.A pentru perioada 2021-2025