Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 17 septembrie 2021

Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 17 septembrie 2021

  1. HOTĂRÂRI

 HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri

 

  1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ – teritoriale afectate de calamitățile naturale

 

  1. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19