Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 10 septembrie 2021

 

 

  1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
  2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului ”România Educată”
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022

 

  1. PROIECTE DE LEGI
  2. PROIECT DE LEGE privind prevenirea și combaterea dopajului în sport

 

 

  • ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
  2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19