Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 1 martie 2021

Actele normative adoptate de Guvern

în ședința din 1 martie 2021

 

I.        HOTĂRÂRI

 

1.    HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022