ABA Jiu: Vizită în localitățile beneficiare ale proiectului «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj «

raznic regularizare 2 ABA Jiu: Vizită în localitățile beneficiare ale proiectului «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj « poze

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a organizat astăzi, 7 iulie 2015, o vizită de presă  în cele patru localităţi beneficiare ale proiectului “Regularizare pârâu Raznic î zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj”: Greceşti, Cernăteşti, Predeşti şi Breasta.

Acest  proiect este  co-finanţat din   Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastrcuturii adecvate de prevenire a riscurilor natural în yonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – “Protecţia impotriva inundaţiilor”.

 

Durata de implementare a proiectului este  de 29 de luni, respectiv până la data de 21.06.2015.

Valoarea totală a proiectului este de  11.506.507,00 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii europene este de 8.430.465 lei şi 3.076.042 lei contribuţia de la Bugetul de Stat.

raznic regularizare 1 ABA Jiu: Vizită în localitățile beneficiare ale proiectului «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj « poze

Proiectul a survenit ca urmare a precipitaţiilor abundente şi a scurgerilor de pe versanţi din perioada 13 – 15 martie 2006, dupa cum reiese din Raportul de sinteză emis de S.G.A. Dolj vizat de Prefectul judeţului şi a evaluărilor din trimestrul III.2005. Datorită secţiunii reduse a albiei, cât şi a gradului mare de colmatare pe raza localităţilor Greceşti, Cernăteşti şi Breasta, au fost afectate un număr de 16 case, 28 poduri şi podeţe, 4,85Km drumuri judeţene şi comunale, 832ha teren agricol şi un număr de 172 fântâni.

Proiectul răspunde direct la neajunsurile situaţiei actuale prin stabilizarea albiei minore a pârâului Raznic în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznicu Oghian, Predeşti şi Breasta, astfel punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente majore.

Lucrările propuse pentru amenajarea pârâului Raznic sunt corelate cu lucrările hidrotehnice existente, sau prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic Jiu.

Regularizarea cursului de apă va fi încadrată în planurile de amenajare complexă a bazinului şi se vor respecta următoarele prevederi generale: reglementările tehnice privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; sistematizarea teritorială din punct de vedere al dezvoltării social-economic şi al potenţialului turistic; la încadrarea în mediul riveran, să fie cuprinse în special variante ale amenajărilor care îmbogăţesc şi înfrumuseţează peisajul, în special la traversarea localităţilor, în lungul căilor de comunicaţie, precum şi în zonele turistice.

Tronsonul aflat în studiu este situat între satul Busu, comuna Greceşti şi confluenţa pârâului Raznic cu râul Jiu. Amenajarea albiei în zona  menţionată era necesară pentru stoparea şi prevenirea fenomenelor de eroziune, punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente neplăcute. Prin realizarea lucrărilor de amenajare ale albiei s-a asigurat stabilizarea albiei minore a pârâului Raznic în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Rasnicu Oghian, Predeşti şi Breasta, îndeplinind cerinţele temei de proiectare. Pentru stoparea fenomenului de eroziune de mal au fost necesare lucrări de protecţie a acestuia. Scopul investiţiei este asigurarea continuităţii liniei de apărare eliminând pericolul inundării localităţilor mai sus menţionate.

Calculele hidraulice efectuate au pus în evidenţă faptul că pe tronsonul analizat se produceau depăşiri ale malurilor şi digurilor de apărare (acolo unde acestea există), fiind afectate localităţile Greceşti, Ţiu şi Corniţa. În urma trasării limitei de inundabilitate au fost stabilite lucrările necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor stăbătute de râul Raznic.

Lucrările proiectate au drept scop stoparea şi prevenirea fenomenelor de inundaţii, punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente majore. Având în vedere aceste considerente impactul lucrărilor asupra factorului social este pozitiv, favorizând dezvoltarea generală a zonei, creşterea încrederii în rândul populaţiei şi agenţilor economici din zonă, în legătură cu mai buna protecţie a bunurilor lor.

“Proiectantul a ales varianta propusă în urma unei analize, atât din punct de vedere economic, dar şi ţinând seama de obiectivul de atingere a stării bune a apelor de suprafaţă, un potenţial ecologic bun, respectând principiul dezvoltării durabile. Conform HG 846/11.06.2010 şi a Strategiei Naţionale de management a riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, lucrările au fost dimensionate la debitul cu probabilitatea de 1%. Lucrările realizate constau în Recalibrare albie pe o lungime de 1725 ml, consolidări de maluri (pereu din dale de beton pe mal drept şi stâng, 3450 ml), parapet din beton pe zona unde nivelul maxim de calcul depăşea malurile (1200 ml) – în localitatea Greceşti, recalibrare albie pe o lungime de 2800ml şi umpluturi sistematizate pe malul stâng (Lungime totală de 400 ml) – în localitatea Ţiu, Recalibrare albie şi consolidări de maluri în zona podului – în localitatea Cernăteşti, recalibrare albie şi construire dig mal stâng – în Corniţa, recalibrare albie –în Rasnicu Oghian, Recalibrare albie, consolidări de maluri în zona podului (gabioane) – Predeşti şi recalibrare albie, consolidări de maluri în zona podului mal stâng (zid din beton) – în comuna Breasta. Mnţionez că cele mai mari lucrări din acest proiect au fost realizate în localităţile Greceşti şi Breasta. Aici au trebuit făcute consolidările de maluri din beton pentru a apăraterenurile şi gospodăriile ce erau inundate de fiecare dată la inundaţii”, Marin TALĂU, director A.B.A Jiu.

 

Având în vedere gradul avansat de încărcare cu vegetaţie şi de colmatare a albiei râului Raznic, conducând astfel la o capacitate mică de transport a acesteia, au  fost reailzate lucrări care să asigure scurgerea, şi anume lucrări de amenajare a albiei pe o lungime totală de 15 425 ml.