ABA JIU: Stadiul implementării proiectului «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj «

aba jiu talau 1 ABA JIU: Stadiul implementării proiectului  «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj « poze

ABA JIU: Stadiul implementării proiectului  «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj «

                                                                                               

Administraţia Bazinală de Apă Jiu implementează proiectul “Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj”, co-finanţat din   Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastrcuturii adecvate de prevenire a riscurilor natural în yonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – “Protecţia impotriva inundaţiilor”.

 

Durata de implementare a proiectului este  de 29 de luni, respectiv până la data de 21.06.2015.

Valoarea totală a proiectului este de  11.506.507,00 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii europene este de 8.430.465 lei şi 3.076.042 lei contribuţia de la Bugetul de Stat.

aba jiu talau 2 ABA JIU: Stadiul implementării proiectului  «Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – confluenta rau Jiu, judetul Dolj « poze

Acest proiect a survenit ca urmare a precipitaţiilor abundente şi a scurgerilor de pe versanţi din perioada 13 – 15 martie 2006, dupa cum reiese din Raportul de sinteză emis de S.G.A. Dolj vizat de Prefectul judeţului şi a evaluărilor din trimestrul III.2005. Datorită secţiunii reduse a albiei, cât şi a gradului mare de colmatare pe raza localităţilor Greceşti, Cernăteşti şi Breasta, au fost afectate un număr de 16 case, 28 poduri şi podeţe, 4,85Km drumuri judeţene şi comunale, 832ha teren agricol şi un număr de 172 fântâni.

Proiectul răspunde direct la neajunsurile situaţiei actuale prin stabilizarea albiei minore a pârâului Raznic în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznicu Oghian, Predeşti şi Breasta, astfel punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente majore.

Lucrările propuse pentru amenajarea pârâului Raznic sunt corelate cu lucrările hidrotehnice existente, sau prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic Jiu.

Regularizarea cursului de apă va fi încadrată în planurile de amenajare complexă a bazinului şi se vor respecta următoarele prevederi generale: reglementările tehnice privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; sistematizarea teritorială din punct de vedere al dezvoltării social-economic şi al potenţialului turistic; la încadrarea în mediul riveran, să fie cuprinse în special variante ale amenajărilor care îmbogăţesc şi înfrumuseţează peisajul, în special la traversarea localităţilor, în lungul căilor de comunicaţie, precum şi în zonele turistice.

Tronsonul aflat în studiu este situat între satul Busu, comuna Greceşti şi confluenţa pârâului Raznic cu râul Jiu. Amenajarea albiei în zona menţionată era necesară pentru stoparea şi prevenirea fenomenelor de eroziune, punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente neplăcute. Prin realizarea lucrărilor de amenajare ale albiei s-a asigurat stabilizarea albiei minore a pârâului Raznic în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Rasnicu Oghian, Predeşti şi Breasta, îndeplinind cerinţele temei de proiectare. Pentru stoparea fenomenului de eroziune de mal au fost necesare lucrări de protecţie a acestuia. Scopul investiţiei este asigurarea continuităţii liniei de apărare eliminând pericolul inundării localităţilor mai sus menţionate.

Calculele hidraulice efectuate au pus în evidenţă faptul că pe tronsonul analizat se produceau depăşiri ale malurilor şi digurilor de apărare (acolo unde acestea există), fiind afectate localităţile Greceşti, Ţiu şi Corniţa. În urma trasării limitei de inundabilitate au fost stabilite lucrările necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor stăbătute de râul Raznic.

Lucrările proiectate au drept scop stoparea şi prevenirea fenomenelor de inundaţii, punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente majore. Având în vedere aceste considerente impactul lucrărilor asupra factorului social este pozitiv, favorizând dezvoltarea generală a zonei, creşterea încrederii în rândul populaţiei şi agenţilor economici din zonă, în legătură cu mai buna protecţie a bunurilor lor.

Având în vedere gradul avansat de încărcare cu vegetaţie şi de colmatare a albiei râului Raznic, conducând astfel la o capacitate mică de transport a acesteia, s-au considerat necesare lucrări care să asigure scurgerea, şi anume lucrări de amenajare a albiei pe o lungime totală de 15 425 ml.

Lucrările prevăzute în proiect se execută în mare parte în albia pârâului Raznic,
astfel încât nu necesită scoaterea terenului din circuitul agricol sau silvic, întrucât din punct de vedere juridic acesta este proprietatea Ministerului Mediului şi Padurilor, în
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Jiu.

Realizarea lucrărilor în albia parâului Raznic nu  implică ocuparea de terenuri.

Proiectul cuprinde mai multe componente, dintre acestea cele mai importante fiind: Recalibrare – reprofilare albie, digurile de apărare din materiale locale, parapetul din beton, umpluturile din material excavat, zidurile din beton armat, lucrările din gabioane, pereu din dale de beton.