ABA Jiu: SITUAȚIA ȘI PROGNOZA HIDROLOGICĂ PE RÂURI ȘI DUNĂRE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU

defileu jiu ABA Jiu: SITUAȚIA ȘI PROGNOZA HIDROLOGICĂ PE RÂURI ȘI DUNĂRE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU poze

Conform datelor emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, situația hidrologică actuală pe râuri și Dunăre, la data de 10 septembrie 2012, se prezintă astfel:

a) PE RÂURI:
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Jiu unde nivelurile au fost în scădere cu 1 cm la s.h. Filiași, cu 2 cm la s.h. Răcari, staționare la s.h. Podari și în scădere cu 3 cm la s.h. Zăval, pârâul Desnățui unde nivelurile au fost staționare la s.h.Călugărei, în scădere cu 1 cm la s.h. Dragoia și în creștere cu 1 cm la s.h.Goicea.
Pe celelalte râuri Amaradia, la s.h. Albești, Tepezița la s.h. Gabru,Raznic la s.h. Breasta și Baboia la s.h. Afumați, nivelurile au fost staționare în ultimele 24 de ore.
Conform prognozei elaborate de Compartimentul Prognoze Bazinale al Administrației Bazinale de Apă Jiu, precum și de INHGA–CNPH, în următorul interval nivelurile și debitele la stațiile hidrometrice vor fi în general staționare și în scădere ușoară.

b) PE FLUVIUL DUNĂREA:
Debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș în intervalul 09.09.2012 – 10.09.2012 a fost staționar la valoarea de 3300 mc/s, conform diagnozei și prognozei INHGA-CNPB, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s).
La ora 06.00 nivelurile pe fluviul Dunărea, la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE APĂRARE.
Conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Porțile de Fier, debitul afluent prognozat în secțiunea Baziaș pentru intervalul 09.09.2012 – 10.09.2012, ora 07.00 = 3030 mc/s. Debite instantanee la ora 06.00: Debitul defluent la PF1 = 1354 mc/s. Debitul defluent la PF2 = 2939 mc/s.
În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în scădere la valoarea de 3100 mc/s. Pentru intervalul 12.09.2012 – 16.09.2012 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere până la valoarea de 2700 mc/s la sfârșitul intervalului de prognoză, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s).
Condițiile de navigație pe fluviul Dunărea sunt stabilite de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos – Galați.
EFECTE ȘI MĂSURI

Rezerva de apă brută existentă în principalele acumulări, la nivel național are un volum de 2.930 milioane mc, reprezentând circa 70% grad de umplere. Menționăm că, în câteva localități din bazinele hidrografice au apărut limitări la alimentarea cu apă de natură tehnologică, la sistemele de alimentare cu apă în regim centralizat, cu captare din surse subterane, având în vedere scăderile nivelului acestor surse cât și posibile nisipări ale forajelor.
Administraţia Naţională “Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Jiu asigură monitorizarea continuă şi aplică Prevederile Programelor de Exploatare ale Acumulărilor în vederea asigurării și prezervării resursei de apă de suprafață.

 

 

Biroul Relaţii Presă