ABA Jiu: Situația și prognoza hidrologică în intervalul 10 – 16 ianuarie

 

Administrația Bazinală de Apă Jiu acționează conform programelor de exploatare pe timp friguros.

Conform datelor emise de Administrația Bazinală de Apă Jiu, situația hidrologică actuală pe râurile din bazin și pe fluviul Dunărea, la data de 10 ianuarie 2013, se prezintă astfel:
a) pe râuri, Debitele si nivelurile la statiile hidrometrice pe raul Jiu au fost stationare in bazinul superior cu exceptia sh. Livezeni unde s-a inregistrat o crestere artificiala semnificativa datorata formatiunilor de gheata existente pe rau (pod de gheata si zapor ) si usor variabile in restul bazinului. Pe afluenti si raurile interioare, nivelurile si debitele au fost in general stationare si usor variabile, cu exceptia celor situate in bazinul inferior unde au fost stationare si in scadere.
Formatiunile de gheata existente pe rauri au fost in extindere si intensificare in bazinul superior mentinandu-se fara modificari importante in rest.
La aceasta data predomina:
-gheata la mal: Buta, Daranesti, Pestera Bolii, Polatistea, Lonea, Strambuta (HD), Sadu, Tg. Carbunesti, Turburea, Baia de Fier, Ciocadia, Sacelu, Novaci (GJ),
Sisesti (MH), Breasta, Calugarei, Dragoia (DJ).
– pod de gheata compact peste tot: Jiu am. Rostovanu, Rostovanu, Lazaru (HD), Negoiesti, Fantanele (DJ).
– pod de gheata cu ochiuri: Lonea (Taia), Barbateni, Campu lui Neag, Livezeni, (HD).
– ace de gheata : Bustuchin, Pojaru (GJ)
– zapor: Polatistea, Livezeni (HD).
În teritoriul administrat de Administrația Bazinală de Apă Jiu pana la aceasta ora nu se consemneaza blocaje datorate formatiunilor de gheata pe cursurile de apa (zapoare), fiind asigurata sectiunea optima de scurgere a apei in zona podurilor si podetelor, nu se inregistreaza depasiri ale cotelor de aparare.
PE AFLUENTI si pe celelalte râuri interioare nivelurile au fost stationare si in scadere cu 1 pana la 4 cm, situandu-se sub COTELE DE APARARE.
Conform prognozei elaborate de Compartimentul Prognoze Bazinale al A.B.A. Jiu, precum si de INHGA– CNPH, in urmatorul interval nivelurile si debitele la statiile hidrometrice se vor mentine in general stationare.
Formatiunile de gheaţă existente pe rauri gheaţă la maluri, pod de gheaţă cu ochiuri, pod de gheata compact, se vor mentine fara modificari importante, in evolutia lor fiind dependente de temperaturile inregistrate.
b) pe Dunăre, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.01.2013 – 10.01.2013 a fost stationar la valoarea de 5200 mc/s, conform diagnozei si prognozei INHGA-CNPB, situandu-se peste media multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s).
La ora 06.00 nivelurile pe fl. Dunarea, la statiile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE APARARE.
Conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Portile de Fier, debitul afluent prognozat in sectiunea Bazias pentru intervalul 09.01.2013 – 10.01.2013, ora 07.00 = 5450 mc/s.
Debite instantanee la ora 06.00: Debitul defluent la PF1 = 2775 mc/s. Debitul defluent la PF2 = 5414 mc/s.
In urmatorul interval debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), conform prognozei INHGA va fi in crestere pana la valoarea de 5400 mc/s.
Pentru intervalul 12.01.2013 – 16.01.2013 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere situandu-se la valori cuprinse intre 5900 mc/s pana la valoarea de 6500 mc/s, in ultima zi a intervalului de prognoza , situandu-se peste media multianuala a lunii ianuarie (4950 mc/s).
În intervalul 11.01.2013, ora 07.00 – 16.01.2013, ora 07.00, debitele medii zilnice vor fi în general staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) vor fi în uşoară intensificare, exceptând primele două zile ale intervalului, când se vor menţine fără modificări importante pe râurile din vestul şi sudul ţării.
Resursele de apă pentru alimentările cu apă în sistem centralizat sunt asigurate, rezerva existentă în acumulări fiind de 2,176 mld. m3 în comparație cu valoarea programată la sfârșitul lunii ianuarie de 2,455 mld. m3 .
A.B.A Jiu, prin biroul Exploatare Lucrari Hidrotehnice a atentionat unitatile din subordine in vederea luarii tuturor masurilor ce se impun, necesare asigurarii sectiunilor de scurgere nestingherita a apelor, supravegherea barajelor, digurilor si instalatiilor de evacuare a apelor,verificarea subtraversarilor de diguri si drumuri, a aprovizionarii materialeleor necesare pe timp friguros (nisip,sare,petrol,lopeti,etc) si utilajelor pentru interventii, iar in cazul detinatorilor de lucrari hidrotehnice asigurarea accesului la uvraje, pentru interventii, comunicatii si transport.
Se acționează conform programelor de exploatare pe timp friguros pentru întreținerea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea A.N. “Apele Române”.
Astfel, sunt întreprinse măsurile specifice programului de exploatare pe timp friguros :
 monitorizarea evoluției fenomenelor de iarnă pe cursurile de apă și pe lacurile de acumulare;
 spargerea gheții în jurul pilonilor de la mirele hidrometrice, în jurul turnurilor de manevră și a pilonilor de susținere a pasarelelor de acces pe turn, în zona de contact cu pereele, curățarea grătarelor de formațiuni de gheață;
 asigurarea căilor de acces la cantoane, pe baraje, la mirele hidrometrice și turnurile de
manevră (deszăpezire, împrăștiere material antiderapant);
 asigurarea stării de funcționare a echipamentelor hidromecanice la obiectivele din
administrare;
 asigurarea surselor de energie de rezervă (grup electrogen, carburant) și a mijloacelor PSI;
 supravegherea funcționării sistemelor de încălzire.