ABA Jiu: SITUAŢIA HIDROLOGICĂ PE FLUVIUL DUNĂREA: Fluviul, peste cotele de inundație la Calafat și Bechet

deca dunare calafat ABA Jiu: SITUAŢIA HIDROLOGICĂ PE FLUVIUL DUNĂREA: Fluviul, peste cotele de inundație la Calafat și Bechet poze

ABA Jiu: SITUAŢIA HIDROLOGICĂ PE FLUVIUL DUNĂREA: Fluviul, peste cotele de inundație la Calafat și Bechet

 

      Se menține în vigoare AVERTIZARIEA HIDROLOGICĂ  nr. 34 din data de 17.05.2014, conform căreia se vor produce creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE și se  instituie COD PORTOCALIU pe Dunăre pe sectorul aval S.H.E.N. Porțile de Fier – Zimnicea – județele Mehedinți, Dolj, Olt în intervalul 17.05.2014, ora 10.00 – 26.05.2014 ora 18.

În evoluția lor nivelurile și debitele sunt influențate de debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) și debitele deversate de S.H.E.N. Porţile de Fier, care  au fost în scădere și drept urmare debitele și nivelurile aval Porțile de Fier, au fost în scădere pe sectorul Calafat-Bechet, aflat în administrarea A.B.A Jiu.

Conform prognozei INHGA- CNPH debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.05 – 19.05.2014 a fost în creștere, până la valoarea de 12700 mc/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

 

Debite defluente la PF1 si PF2, ora 06.00

Debitul defluent la PF1 = 11623 mc/s.

                            Debitul defluent la PF2 = 11239 mc/s.

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere prin propagare la s.h Bechet  aflându-se peste COTELE  DE APĂRARE.

 

Nivelurile pe fuviul Dunărea la stațiile hidrometrice, la ora 12.00, se situează peste:

COTA  DE PERICOL:

– s.h. Bistreț  H = 677 cm;  (CP =670 + 7 cm)

             • COTA  DE  INUNDAȚIE:

– s.h. Calafat H = 660 cm; ( CI =600 + 60 cm);

– s.h. Bechet   H = 684 cm  (CI = 600+ 84 cm)

            • COTA  DE  ATENȚIE la ora 12.00:

– s.h.Gruia H = 694 cm (CA=610 + 84 cm);  (MH)

Sunt afectate de creșterea nivelurilor și debitelor pe fl. Dunărea suprafețele riverane situate în zonele joase din lunca Dunării, predispuse la inundații în zonele neîndiguite.

Din informațiile preluate de la vama Bechet, în punctul de trecere frontieră România- Bulgaria, calea de acces spre feribot este inundată cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 300 m și o înălțime de 50 cm. Circulația pentru autoturisme este restricționată, acestea fiind redirecționate către vama Calafat, mașinile de mare tonaj – tiruri, autocamioane circulă fără probleme.

PE FLUVIUL DUNĂREA

            Pe sectorul aflat în administrarea A.B.A Jiu, aval Porţile de Fier, debitul Dunării a fost în scădere la s.h Gruia și s.h. Calafat și în creștere prin propagare la s.h Bechet  situaindu-se peste COTELE  DE APARARE .

Conform prognozei Sistemului Hidro Energetic Național Porțile de Fier, debitul afluent prognozat în secțiunea  Baziaș pentru intervalul 18.05.2014 – 19.05.2014, ora 07.00 = 12500 mc/s. 

În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în creștere până la valoarea de 13000 mc/s.     

         Pentru intervalul 21.05.2014 – 25.05.2014 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere până la valoarea de 13500 mc/s la sfârșitul perioadei de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii mai ( 7250 mc/s ) .  

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA NR. 34, valabilă în intervalul

17.05.2014 ora 10:00-26.05.2014 ora 18:00.

 

Administrația Bazinală de Apă Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj  acționează:

 

  •  Formația Dunăre-Bistreț

       – monitorizează cu o echipă alcatuită din 11 muncitori și 2 tesa digurile de la Dunăre pe sectorul Ghidici Rast-Bistreț, digurile de la polderul Bistreț și digurile din sectorul Bistreț-Nedeia-Jiu.

      –  în cursul zilei de azi s-au continuat lucrările începute în data de 17.05.2014 privind finalizarea execuției banchetei din pământ în zona S.P. Malaieni 1, în scopul stabilizării infiltrațiilor de la această stație. Se acționează cu un buldoexcavator, o autobasculantă pentru transport pământ, 2 muncitori coordonați de șeful de formație.

 • Formația Dunăre-Nedeia

       – monitorizează cu o echipă alcatuită din 11 muncitori digurile de la Dunăre pe sectorul Bistreț-Nedeia-Jiu, de la cantonul 4 Hasu (situat în dreptul localității Maceșul de Jos) până la Zăval.

        Digurile de apărare Jdegla și Duvalmu au fost verificate de către o echipă mixta I.J.S.U, S.G.A Dolj, CLSU.

În vederea preveniri de pagube A.B.A Jiu prin S.G.A Dolj este pregatită să acționeze cu următorele forțe umane, mijloace și materiale de intervenție în următoarele zone de lucru:

             Bechet

            – 40 muncitori și 7 tesa, 19.000 saci de rafie, 400 kg folie, 3 autobasculante pentru transport nisip, 1 excavator pe senile, 1 buldoexcavator, 1 trailer, 1 autocarosata, 3 autoutilitare pentru trasport  oameni și materiale, 5 autoturisme.

Bistreț 

– 19 muncitori și 4 tesa, 15.000 saci de rafie, 1 autobasculanta, 1 excavator, 1 buldoexcavator, 3 autoturisme.

Calafat

– 2 tesa pentru coordonare activitate, 10.000 saci de rafie și 100 kg folie pentru CLSU Calafat, 1 buldoexcavator.

Piscu Vechi

– 1 tesa pentru coordonare activitate, 2000 saci de rafie și 100 kg folie pentru CLSU Piscu Vechi.

 

 

        Monitorizarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare și a nivelurilor se face cu scopul depistării în timp util a  eventualelor evenimente nedorite în teritoriu – zone cu probleme (infiltrații, grifoane etc.). Acumulările aflate în administrarea A.B.A Jiu  funcționează conform Regulamentelor de exploatare, la ape mari.

 

Măsuri luate de către structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență

 

La instituirea CODULUI  GALBEN de către INHGA (Faza I-a de apărare) pe fluviul Dunărea, pe sectorul Gruia-Bechet-Dăbuleni (județele Mehedinți și Dolj), întreaga activitate privind acțiunile de apărare împotriva inundațiilor se desfășoară sub directa coordonare și îndrumare a conducerii a A.B.A. Jiu, prin  S.G.A. Dolj și S.G.A Mehedinți, în permanentă colaborare cu I.S.U. Dolj și Mehedinți, precum și cu celelalte instituții implicate în  managementul situațiilor de urgență.

Din momentul instituirii CODULUI GALBEN ȘI A CODULUI PORTOCALIU conducerea A.B.A Jiu  a dispus intrarea în dispozitiv de alertă hidrologică și  luarea tuturor măsurilor de monitorizare a evoluției situației hidrometeorologice menținându-se starea de alertă până când nivelurile vor scădea sub COTELE DE APĂRARE.

            Se menține monitorizarea în continuare a situației hidrometeorologice pe fl. Dunărea. La nivelul A.B.A Jiu au fost  întreprinse următoarele măsuri de limitare, diminuare și înlăturare a efectelor inundaților:

     •  se monitorizează permanent  de către personalul de specialitate al A.B.A Jiu, aflat în teritoriu, zonele  riverane ale fluviului Dunărea, precum și lucrările cu rol de apărare aflate în administrarea A.B.A.Jiu.

     •  pe sectoarele neîndiguite A.B.A Jiu este pregătită să acționeaze cu formații de intervenție operativă ale S.G.A. Dolj și S.G.A Mehedinți, împreună cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat pentru Situații de Urgență ale localităților riverane fluviului Dunărea.

      • s-a dispus supravegherea permanentă a  digurilor de apărare în special  în zonele critice cuprinse în planurile de apărare, instalațiile de evacuare a apelor, verificarea supratraversărilor de diguri.

          La nivelul județului Dolj, Prefectul județului în calitate de președinte al CJSU Dolj a activat Comandamentul Operational al CJSU – grupa operativă la sediul ISU Dolj cu data de 17.05.2014 ora 10.00 pentru monitorizarea și gestionarea efectelor situațiilor de urgență generate de inundații formată din specialiști ai următoarelor instituții cu atribuții: Instituția Prefectului, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, Direcția pentru Agricultură Dolj, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, A.N.I.F. Filiala Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj, Secția de Drumuri Naționale Craiova și S.C. pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj.

La nivelul județului Dolj s-au luat următoarele măsuri:

Prefectul județului Dolj împreună cu inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltenia” Dolj și directorul A.B.A. Jiu monitorizează permanent punctele critice din zonele afectate.          

      • au fost atenționate primăriile riverane fluviului Dunărea, fiind activate Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și serviciile voluntare ale acestora.

  •  A.B.A Jiu și S.G.A Dolj monitorizează permanent cu personal de specialitate zonele riverane fluviului Dunărea, precum și lucrările cu rol de apărare aflate în administrare.

       • se urmărește evoluția situației hidrometeorologice și asigurarea fluxului informațional conform O.C al MMP și MAI nr.1422/192.  în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.

       • stabilrea punctelor critice de pe cursul de apă al fluviului Dunărea și zonele care vor fi monitorizate de către echipaje mixte constituite din reprezentanți ai Prefecturii Județului Dolj, A.B.A. Jiu, S.G.A. Dolj, I.S.U. Dolj și celelalte instituții cu atribuții în monitorizarea, gestionarea, limitarea și înlăturarea eventualelor efecte negative ale fenomenului hidrologic vizat.

      • S.G.A Dolj s-a mobilizat cu mijloace materiale și echipe operative de intervenție și pentru sprijinirea Comitetelor Locale în acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor inundațiilor dacă situația o impune, până la îndepărtarea pericolului și revenirea situației la normal.

      •  s-au alcătuit echipe de intervenție operativă (muncitori), sub directa îndrumare a inginerului șef al S.G.A care monitorizează permanent lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor (diguri pe raza județului Dolj începând de la limita cu județul Mehedinți, comua Salcia, până la Dăbuleni, limită cu județul Olt).

      • au fost atenționate primăriile riverane care au activat Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și Serviciul Voluntar SU din cadrul acestoră.

     • primăriile au atenționat micii fermieri deținători de animale să părăsească zonele și insulele inundabile.

          

         În funcție de evoluția evenimentelor vom reveni cu noi informații.