ABA Jiu: SITUAŢIA HIDROLOGICĂ PE FLUVIUL DUNAREA – Cotele de inundație depășite la Calafat și Bechet

 

Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii amonte de intrarea in tara (sectiunea Bazias) se prognozeaza producerea de cresteri de debite si niveluri cu depasiri ale COTELOR DE APARARE pe sectorul romanesc al Dunarii (aval S.H.E.N. Porţile de Fier), conform AVETIZARII HIDROLOGICE nr. 34 emisa de INHGA pe 17.05.2014.

In evolutia lor nivelurile si debitele sunt influentate de debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) si debitele deversate de S.H.E.N. Porţile de Fier, care  au fost in crestere si drept urmare debitele si nivelurile aval Portile de Fier, au fost in crestere pe sectorul Calafat-Bechet, aflat in administrarea ABA Jiu.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.05 – 18.05.2014 a fost în creştere, pana la  valoarea de 11200 mc/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

 

Debite defluente la PF1 si PF2, ora06.00

                            Debitul defluent la PF1 = 11261 mc/s.

                            Debitul defluent la PF2 = 11052 mc/s.

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Calafat- Bechet depasind COTELE  DE APARARE .

Nivelurile la statiile hidrometrice pe fl. Dunare, la ora 12.00, se situeaza peste:           COTA DE PERICOL:

–           fl. Dunarea la s.h. Bistret

Cota mira  = 682 cm, situandu-se peste  COTA DE PERICOL

(C.P + 12 cm). Tendinta  este de crestere.

COTA DE INUNDATIE:

– fl. Dunarea la s.h. Gruia

Cota mira  = 700 cm ; Q= 11400 mc/s, situandu-se la COTA DE INUNDATIE

(C.I. + 0 cm). Tendinta  este de scadere.

– fl. Dunarea la s.h. Calafat

Cota mira  = 677 cm ; Q= 12050 mc/s, situandu-se peste  COTA DE INUNDATIE

(C.I. +77 cm). Tendinta  este de scadere

– fl. Dunarea la s.h. Bechet

Cota mira  = 680 cm ; Q= 12000 mc/s, situandu-se peste COTA DE INUNDATIE

(C.I + 80 cm). Tendinta  este de crestere.

          Q defluent   PF I    =  11671  mc /sec

          Q defluent  PF II    =  10802  mc /sec

 

Sunt afectate de cresterea nivelurilor si debitelor pe fl. Dunarea suprafetele riverane situate in zonele joase din lunca Dunarii, predispuse la inundatii.

 Din revarsarea fl. Dunarea a fost inundat DJ 553 Km 2-3, Calafat-Ciupercenii Vechi pe o lungime de 15 m, cu o inaltime de 5-6 cm. Reprezentantii SVSU-CLSU Calafat au trecut la amenajarea rutei ocolitoare, ationand cu un autogreder.

PE FLUVIUL DUNĂREA

Conform prognozei Sistemului Hidro Energetic National Portile de Fier, debitul afluent prognozat in sectiunea  Bazias pentru intervalul 17.05.2014 – 18.05.2014 ora 07.00 = 13500 mc/s.

In urmatorul interval debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), conform prognozei INHGAva fi in crestere pana la valoarea de 12700 mc/s.     

Pentru intervalul 20.05.2014 – 24.05.2014 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere pana la valoarea de 13500 mc/s la sfarsitul perioadei de prognoza, situandu-se peste media multianuala a lunii mai ( 7250 mc/s ) .  

Este in vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA NR. 34, valabila in intervalul

17.05.2014 ora 10:00-26.05.2014 ora 18:00.

 

La nivelul judetului Dolj s-au luat urmatoarele masuri:

 

au fost atenţionate primăriile riverane fluviului Dunărea, fiind activate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi serviciile voluntare ale acestora.

            –  A.B.A Jiu şi S.G.A Dolj monitorizează permanent cu personal de specialitate zonele riverane fluviului Dunărea, precum şi lucrările cu rol de apărare aflate în administrare.

            – se urmăreşte evoluţia situaţiei hidrometeorologice si asigurarea fluxului informational conform OC al MMP si MAI nr.1422/192.  în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

            – stabilirea punctelor critice de pe cursul de apa al fluviului Dunarea si zonele care vor fi monitorizate de catre către echipaje mixte constituite din reprezentanţi ai Prefecturii Judeţului Dolj, A.B.A. Jiu, S.G.A. Dolj, I.S.U. Dolj şi celelalte instituţii cu atribuţii în monitorizarea, gestionarea, limitarea şi înlăturarea eventualelor efecte negative ale fenomenului hidrologic vizat.

Prefectul judeţului Dolj împreună cu inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” Dolj şi directorul general A.B.A. Jiu monitorizează permanent punctele critice din zonele afectate.

Din momentul instituirii CODULUI  GALBEN de catre INHGA (Faza I-a de aparare) pe fluviul Dunarea, pe sectorul Gruia-Bechet ( judetele Mehedinti si Dolj)incepand  din data de 24.03.2013,intreaga activitate privind actiunile de aparare impotriva inundatiilor se desfasoara sub directa coordonare si indrumare a conducerii a A.B.A. Jiu, prin  S.G.A. Dolj si S.G.A Mehedinti, in permanenta colaborare cu I.S.U. Dolj si Mehedinti, precum si si celelalte institutii implicate in  managementul situatiilor de urgenta.

S-au intreprins urmatoarele masuri de limitare, diminuare si inlaturare a efectelor inundatilor A.B.A Jiu prin S.G.A Mehedinti si Dolj a dispus luarea masurilor de monitorizare a evolutiei situatiei hidrometeorologice, in conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii:

– se monitorizeaza permanent  de catre personalul de specialitate al A.B.A Jiu, aflat in teritoriu, zonele riverane ale fluviului Dunarea, precum si lucrarile cu rol de aparare aflate in administrarea A.B.A.Jiu

–  pe sectoarele  neindiguite A.B.A Jiu este pregatita sa actioneaze cu formatii de interventie operativa ale S.G.A. Dolj si S.G.A Mehedinti, impreuna cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta ale localitatilor riverane fluviului Dunarea

– s-a dispus supravegherea permanenta a  digurilor de aparare in special  in zonele critice cuprinse in planurile de aparare, instalatiile de evacuare a apelor, verificarea subtraversarilor de diguri si drumuri;

– S.G.A-urile din arealul afectat s-au mobilizat cu mijloace materiale si echipe operative de interventie pentru ajutorarea Comitetelor Locale in actiunile de limitare si inlaturare a efectelor inundatiilor daca situatia o impune, pana la indepartarea pericolului si revenirea situatiei la normal.

         In functie de evolutia evenimentelor vom reveni cu noi informatii.