ABA Jiu: SGA Dolj a intervenit pentru astuparea breșelor în mai multe comune din județ

 

Conform prognozei elaborate de Compartimentul Prognoze Bazinale al A.B.A. Jiu,  precum  și de INHGA-CNPH, în următorul interval, nivelurile și debitele vor fi în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi propagării din amonte. Creşteri mai importante de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE se pot înregistra pe unele râuri din Banat, Oltenia şi zona Carpaţilor Meridionali, datorită precipitaţiilor sub formă de averse prevăzute mai însemnate cantitativ, care vor depasi local 25…30 l/mp si izolat, mai ales in dealurile Olteniei si in zona Carpatilor Meridionali in partea a doua a zilei si noptii,  cand se vor cumula local 60…70 l/mp.

În urma emiterii Atenționării  meteorologice nr. 23 și a Avertizării hidrologice nr.29 privind instituirea CODULUI GALBEN  și  a CODULUI PORTOCALIU, valabile în intervalul 14.05.2014-16.05.2014 ce vizează cantități importante de precipitații sub formă de aversă, ce vor avea și caracter torențial și care vor cumula local 25-30 l/mp, iar izolat până la 60-70 l/mp, ce vor produce  creșteri de niveluri și debite pe unele râuri cu posibilitatea depășirii COTELOR DE ATENȚIE și ale COTELOR DE INUNDAȚIE pe teritoriul Administrației Bazinale de Apă Jiu,  prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj s-au luat următoarele  măsuri:

 

 În cursul zilei de astăzi, 14.05.2014

•  S.G.A. Dolj, prin Formația Desnățui acționează pe pârâul Desnățui în comuna Carpen- sat Cleanov, cu o echipă de intervenție alcatuită din 2 tesa, 6 muncitori, 10 voluntari SVSU ai CLSU, 1 autoutilitara, 2 buldoexcavatoare (1 SGA, 1 CLSU) pentru supraînălțarea malurilor în punctele critice cu 2000 saci cu nisip.

• Com Dragotești, sat Viișoara – pârâl Teslui se acționează pentru opturarea unei breșe creeată la inundațiile anterioare, cu:  1 tesa, 7 muncitori, 1 buldoexcavator,  1 autoutilitară, 1 incarcator, 170 saci cu nisip.

În cadrul celorlalte formații ale S.G.A Dolj sunt pregătite echipe pentru  monitorizarea cursurilor de apă și a lucrărilor hidrotehnice  din județul Dolj, cât și echipe pentru  pregătirea a peste 1200 saci cu nisip folosiți pentru eventuale intervenții.

 

În cursul zilei de ieri, 13.05.2014

 

• În comuna Carpen, sat Geblești pe pârâul Terpezița s-a intervenit cu:6 muncitori + 1 TESA Formatia Desnatui; 1 buldoexcavator; 2 autobasculante (balast) 16 t; 1 autoutilitara; 400 saci de nisip;

• În comuna Sopot pe pârâul Merețel s-a intervenit cu: 1 buldoexcavator (inchiriat);

•  În comuna Cernătești, sat Țiu s-a intervenit pentru blocarea unui canal cu: 4 muncitori + 1 TESA; 1 autoutilitara; 40 saci de nisip.

• În comuna Robănești pe pârâul Teslui s-a intervenit pentru închidere breșe în sat Bojoiu și sat Popânzălești cu: 6 muncitori + 2 TESA; 1 autoutilitara; 1 buldoexcavator (inchiriat); 1 autoturism.

La barajul Fântânele au fost făcute manevre la stavila golirii de fund mărind debitul evacuat  de la 2,48 m/s la 3.80 m/s.

Formațiile din cadru S.G.A Dolj monitorizează zonele de risc de pe cursurile de apă precum și evoluția nivelurilor și debitelor înregistrate cu tot personalul din rețea.

La acumularile Cornu și Caraula au fost luate măsuri de pregolire din perioada anterioară pentru asigurarea preluării viiturilor și tranzitului undelor de viitură prin baraje, în prezent nivelul în cele două lacuri de acumulare fiind scăzut.

Au fost atenționate primăriile în vederea convocării Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență precum și a asigurării permanenței la primării pe toată perioada instituirii Codului Galben și a Codului Portocaliu.

 

Menționăm că până la această oră în bazinul hidrografic Jiu nu sunt depășite COTELE DE APĂRARE.