ABA Jiu: Se menține Codul Galben pe sectorul Porțile de Fier – Calafat

 

      Având în vedere evoluţia debitelor defluente din Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie S.H.E.N. Porţile de Fier, situaţia hidrologică actuală şi prognoza evoluţiei situaţiei hidrometeorologice din Bazinul Dunării în amonte de intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), este in vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr. 37 din 28.05.2014 conform careia, în intervalul 29.05.2014, ora 06.00 – 01.06.2014, ora 06.00 se menţine COD PORTOCALIU pe sectorul aval Calafat – Zimnicea și COD GALBEN pe sectorul aval S.H.E.N. Porțile de Fier – Calafat, iar în intervalul 01.06.2014, ora 06.00 – 03.06.2014 ora 18.00, se instituie COD GALBEN pe sectorul aval Calafat – Zimnicea.

Momentul de producere al fenomenelor prognozate, pe sectorul românesc al Dunării, va fi influenţat semnificativ şi de modul de  exploatare al S.H.E.N. Porţile de Fier. În evoluția lor nivelurile și debitele sunt influențate de debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) și debitele deversate de S.H.E.N. Porţile de Fier.

Debitele și nivelurile aval Porțile de Fier, pe teritoriul aflat în administrarea A.B.A Jiu în intervalul de 24 de ore, au fost în scădere la stațiile hidrometrice: Gruia, Calafat și Bechet, situându-se peste COTELE  DE APĂRARE.

          Conform prognozei INHGA- CNPH debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.05 – 29.05.2014 a fost în scădere, până la valoarea de 10.600 mc/s, situându-se  peste media multianuală a lunii mai (7250 mc/s).

     Debite defluente la PF1 si PF2, ora 06.00

Debitul defluent la PF1 = 10134 mc/s.

Debitul defluent la PF2 =   9770 mc/s.

Nivelurile pe fl. Dunarea, la ora 06.00, se situeaza  peste:

           •  COTA  DE  ATENȚIE:

–          la  s.h Gruia    H = 622 cm; (CA=610 + 12 cm);  (MH)

COTA  DE  INUNDATIE:

–  la s.h. Calafat H = 609 cm;  (CI=600 + 9 cm)

–  la s.h. Bechet H = 652 cm;  (CI=600 + 52 cm)

       În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în scădere până la valoarea de 10300 mc/s.     

            Pentru intervalul 31.05.2014 – 04.06.2014 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere până la valoarea de 10100 mc/s, apoi în creștere până la 10400 mc/s la sfărșitul perioadei de prognoză, situându-se peste mediile multianuale ale lunilor mai (7250 mc/s) și iunie (6400 mc/s).

Menținerea monitorizăriiîn permanență de către personalul de specialitate al A.B.A Jiu aflat în teritoriu a zonelor riverane ale fluviului Dunărea, a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrarea A.B.A.Jiu și a nivelurilor se face cu scopul depistării în timp util a eventualelor evenimente nedorite în teritoriu – zone cu probleme (infiltrații, grifoane etc.), pentru a se interveni în timp util, dacă situația o impune.

Biroul Relaţii Presă