ABA Jiu: S.G.A Dolj a salubrizat cursurile de apă din județul Dolj

igienizare sga ABA Jiu: S.G.A Dolj a salubrizat cursurile de apă din județul Dolj poze
Regimul meteorologic și hidrologic din judetul Dolj apaține zonei de climat temperat-continentală, dar pozitia județului fiind Sud-Vestică, determină apariția unor nuanțe climatice deosebite față de cea mai mare parte a teritoriului României. Având în vedere acest aspect și ținând cont de influențele schimbărilor climatice și de gradul de despădurire a versanților, rezultă necesitatea amenajării și intreținerea corespunzătoare a cursurilor de apă.
În cazul averselor, a precipitațiilor torențiale, datorită gradului redus de împădurire a versanților, apa nu este reținută, fiind favorizate scurgeri importante pe suprafața versanților. Aceste ape sunt colectate de văi și torenți care, la rândul lor, le transportă în cursuri de apă mai mari.
De o foarte mare importanță este întreținerea albiilor râurilor, a văilor și torenților în special pe zonele de intravilan, în scopul asigurării capacității acestora de preluare a apelor scurse de pe versanți și de tranzitare a debitelor formate în perioadele cu precipitații de mare intensitate. Acestea se realizează prin lucrări de amenajare a albiei, prin decolmatări, prin defrișări de vegetație arborescentă, tufișuri, curățiri de buruieni, eliminări de blocaje, asigurarea secțiunilor de scurgere la poduri și podețe și prin lucrări de salubrizare a albiilor și malurilor, văilor și torenților. Îndepărtarea depozitelor necontrolate de deșeuri, gunoaie și resturi menajere de pe malurile și din albiile cursurilor de apă se impune a fi realizată pentru evitarea obturării secțiunilor de scurgere în condiții de ape mari, ce pot duce la importante pagube materiale și chiar la pierderea de vieți omenești.

florinel stancu 1 ABA Jiu: S.G.A Dolj a salubrizat cursurile de apă din județul Dolj poze

S.G.A Dolj a demarat acțiunile de igienizare

Sistemul de Gospodărire al Apelor Dolj căruia îi revine sarcina de întreținere a cursurilor de apă codificate în extravilanul localităților și de realizare, pe intravilanul localităților, a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor, de asemenea pe cursurile de apă codificate, programeaza anual acțiuni de salubrizare a râurilor și pârâurilor din județul Dolj. Aceste acțiuni s-au desfășurat și în intravilanul localităților, antrenând în aceste activități și administrațiile locale.
“Pentru anul 2013 s-au luat măsuri pentru desființarea depozitelor de deșeuri din albiile și de pe malurile cursurilor de apă, iar igienizările manuale și mecanice au fost realizate de către formațiile de lucru din componența Sistemului de Gospodărire al Apelor Dolj, fiind colectate resturi menajere, resturi vegetale, gunoi de grajd, moloz și peturi într-o cantitate de peste 100 mc în primele 3 luni ale anului pe următoarele cursuri de apă: pr. Amaradia, Cârnești, Tejac, Teslui, Brabova. Acțiunile fac parte din Programul de Gospodărirea Apelor”, explică directorul S.G.A Dolj, Florinel Stancu.
În luna aprilie a acestui an au fost strânse de către angajații S.G.A Dolj, formațiile Scaiești, Robănești și Brabova, 40 mc de gunoi în urma igienizărilor efectuate pe pârâurile Cârnești, în zona localității Filiași, pe Amaradia în zona podului de la Ișalnița, Teslui în zona localității Pielești și pe pârâul Braboba la Sfârcea.

S.G.A. Dolj a atenționat consiliile locale urbane și rurale cu privire la necesitatea demarării acțiunilor de salubrizare a malurilor și a albiilor cursurilor de apă, dar și asupra obligativității păstrării curățeniei.

Întreținerea cursurilor de apă, inclusiv a văilor și a torenților are o importanță deosebită, reprezentând o măsura preventivă de apărare împotriva inundațiilor, constituind în același timp un obiectiv care trebuie să fie în permanență și în mod constant atât în atenția noastră cât și a factorilor responsabili de la nivel local.

“Una din problemele majore este după desfășurarea acțiunilor de salubrizare a cursurilor de apă, menținerea stării de curățenie. Din acest punct de vedere se constată că la scurt timp pe cursurile de apă din intravilan apar depozite de deșeuri, gunoi menajer, gunoi de grajd și resturi vegetale. Este necesar ca la nivelul fiecărei localități populația să fie informată cu privire la riscul pe care îl constituie neîntreținerea albiilor cursurilor de apă, cât și intensificarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor și a agenților economici cu privire la regimul de depozitare a deșeurilor și sancționarea celor care nu respectă legea. De asemenea trebuie monitorizate sursele de risc existente pe teritoriul localităților (poduri și podețe subdimensionate, zone lipsite de rigole și șanțuri de scurgere, eroziuni de maluri, etc.) precum și prevenirea poluării accidentale a surselor și a cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către populație”, susține directorul Florinel Stancu.

 
Biroul Relaţii Presă